Sökning: "examensarbete inom byggteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden examensarbete inom byggteknik.

 1. 1. Halmvägg som ett alternativ för Kulturborgen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Hanna Ohlsson; Anastasia Polubotko; [2022]
  Nyckelord :climate impact; carbon sink; straw; straw bales; straw wall; design; I-joist; dimensioning; u-value; heat resistance; klimatpåverkan; kolsänka; halm; halmbalar; halmvägg; utformning; lättregel; lättbalk; dimensionering; u-värde; värmemotstånd;

  Sammanfattning : In this thesis an alternative exterior wall construction for a specific building isinvestigated. The focus has been on investigating the material straw as a possiblecomponent in the future project Kulturborgen in Skåne, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Logistik inom anläggningsarbeten : En fallstudie av kostnader för arbetsplatstillskottstid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Simon Ericsson; Jesper Nordin Ekman; [2022]
  Nyckelord :Logistik; Anläggningsarbete; LEAN; Arbetsplatstillskottstid; APL-tid; Slöseri; Leveranser; APD-plan;

  Sammanfattning : Logistik inom byggbranschen genomgår ständigt utveckling. Nya teorier testas och logistiken utvecklas i takt med att byggnadsmaterial och produktionsmetoder förändras. Tidigare studier visar att 30-35 % av ett projekts produktionskostnad består av slöseri som är direkt kopplat till bristfällig logistik. LÄS MER

 3. 3. Implementering av nya lagkrav inom byggprojekt såsom klimatdeklarationer : En intervjustudie samt enkätstudie gällande implementering av nya lagkrav

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Philip Lundgren; Adam Ghebreyesus; [2022]
  Nyckelord :Klimatdeklarationer; energideklarationer; BAS P; BAS U; implementering av lagkrav; byggprojekt;

  Sammanfattning : The greenhouse effect is a global threat to our planet. If the world is to achieve the goals set, drastic changes need to take place. 21% of greenhouse gas emissions in Sweden stem from the construction and real estate sector. LÄS MER

 4. 4. BEFOLKNINGSSKYDDSRUM : Problem med åldrande betongkonstruktioner och möjliga åtgärder med hänsyn till skyddsrumsfunktion och fredsanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Maryam Okla; [2022]
  Nyckelord :Concrete damage; Carbonation; Chloride initiation; Shelter; Repair methods; Strength.; Betongskador; Karbonatisering; Kloridangrepp; Skyddsrum; Reparationsmetoder; Hållfasthet.;

  Sammanfattning : In Sweden, there are about 64,000 shelters in different places in the country. There is a shortage of shelters, and they arenot enough for the entire country's population, but only about 7 million civilians can be accommodated. Shelters havebecome a highly topical topic lately, but the maintenance of these shelters is still neglected. LÄS MER

 5. 5. Behov av dilatationsfog i betongkonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Konrad Solvik; Danny Kader; [2022]
  Nyckelord :Expansion joint; Movement joint; Concrete structures; Joint distance; Cracking; Shrinkage; Dilatationsfog; Rörelsefog; Betongkonstruktioner; Dimensionering; Fogavstång; Sprickbildning; Krympning;

  Sammanfattning : Informationen gällande dilatationsfogar är i dagsläget otydlig ochkonstruktörer ifrågasätter användandet av dem. Avsaknaden aven tydlig standard medför att användandet blir inkonsekvent.Behovet av att standardisera eller utförligt beskriva de viktigafaktorerna som spelar in är efterfrågat. LÄS MER