Sökning: "examensarbete inom turism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden examensarbete inom turism.

 1. 1. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :naturresurshantering; landskapsarkitektur; naturvägledning; naturum; turism; gestaltning;

  Sammanfattning : Hur kan gestaltningen av landskapet minska belastningen på skyddad natur? Intresset för att besöka nationalparker ökar, därmed ökar även belastningen på de skyddade naturområdena. Problematiken kring ökat besökstryck och skyddande av natur har lösts på olika sätt globalt. LÄS MER

 2. 2. EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner : En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonas Lindblom; Jonas Åfors; [2018]
  Nyckelord :eWOM; recension; köpintentioner; Big Five; turism.;

  Sammanfattning : Titel: EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner - En studie om hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet.   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi Författare: Jonas Lindblom och Jonas Åfors   Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge   Datum: 2018- maj   Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika personlighetstyper och deras köpintentioner påverkas av eWOM. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsturismens sociala aspekter utifrån ett hållbart perspektiv : En undersökning hur fotbollsresenärer påverkar lokalbefolkningen på en destination

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Erika Sjöqvist; Katarina Panic; [2017]
  Nyckelord :Sport tourism football tourism experience event hooliganism sustainable development; Sportturism fotbollsturism upplevelse evenemang huliganism hållbar turismutveckling;

  Sammanfattning : This study was made by two students for their bachelor theses in Tourism Studies at Södertörns högskola in Sweden. The aim of the study was to investigate the social aspects of football tourism from a sustainable perspective. LÄS MER

 4. 4. Fotbollsturism : En studie om fotbollsturisters upplevelse och tillfredställelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Narin Akrawi; Michelle Ciechowicz; [2016]
  Nyckelord :Soccer; Tourism; Tourist; Sport tourist; Sport tourism; Experience; Travel; Fotboll; Turism; Turist; Sportturist; Sportturism; Upplevelse; Resa;

  Sammanfattning : Denna studie utförs av två studenter för deras examensarbete i Turismvetenskap vid Södertörns högskola, Sverige. I studien undersöks huruvida de påvisade karaktäristiska dragen för en sportturist stämmer överens med verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Svenska världsarv som besöksmål

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM); Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Zandra Sjöholm; Laura Berglund; [2013]
  Nyckelord :Världsarv; besöksmål; attraktivitet; marknadsföring; service och turismutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur Svenska världsarv utvecklas som besöksmål genom att identifiera och kartlägga strategier inom attraktivitet, marknadsföring och service samt huruvida andra åtgärder genomförs för att attrahera besökare.Tidigare forskning kring utveckling av Svenska världsarv har visat sig vara knapphändig då världsarv i Sverige är en förhållandevis modern företeelse, därav skildrar detta examensarbete besöksverksamheten hos världsarven i deras olika faser av utvecklingsprocessen. LÄS MER