Sökning: "examensarbete inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden examensarbete inom vården.

 1. 1. BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanan Almoeil; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM EN FRAMTIDA METOD ATT BEHANDLA PATOGENA BAKTERIER HANAN ALMOEIL Almoeil, H, Bakteriell avdödning med synligt ljus vid våglängderna 650- respektive 410 nm. En framtida metod att behandla patogena bakterier. LÄS MER

 2. 2. I PATIENTENS SKUGGA EN LITTERATURSTUDIE OM NÄRSTÅENDES BEHOV INOM DEN PALLIATIVA VÅRDEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabella Lundström; Anja Nybergh Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Behov; Erfarenheter; Närstående; Livets slutskede; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige dör omkring 95 000 människor varje år och de flesta är i behov av palliativ vård. Befolkningen fortsätter att växa och människor lever längre idag än på 1980-talet. En ökande befolkning och en längre livslängd har lett till att den palliativa vården blir mer omfattande. LÄS MER

 3. 3. ATT LINDRA LÅNGVARIG LÄNDRYGGSSMÄRTA MED PILATES OCH RYGGSKOLA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Duaa Mohamad; Ivona Bevanda; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; långvarig ländryggssmärta; pilates träning; ryggskola; ;

  Sammanfattning : Att lindra långvarig ländryggsmärta med pilates och ryggskola. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. LÄS MER

 4. 4. Språkbarriärer i barnsjukvården - sjuksköterskans erfarenhet av att möta barn och närstående med en annan språktillhörighet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Berggren; Sanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; Barnsjukvård; Intervjustudie; Närstående; Sjuksköterskans erfarenhet; Språkbarriärer;

  Sammanfattning : Berggren, S & Olsson, S. Språkbarriärer i barnsjukvården. Sjuksköterskans erfarenhet av att möta barn och närstående med en annan språktillhörighet. Examensarbete i Omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Samhällets utvalda föräldrar - En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Welin; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; barn i dygnsvård; existentialismen; familjehem; familjehemsvård; föräldraförmåga; känsla av sammanhang; attachment theory; existentialism; foster care; foster home; parenting; sense of context; children in day care;

  Sammanfattning : SAMHÄLLETS UTVALDA FÖRÄLDRAR EN KVALITATIV STUDIE GÄLLANDE DET LÄMPLIGA FAMILJEHEMMET ANNA WELIN Welin, A. Samhällets utvalda föräldrar. En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet. Examensarbete i Socialt arbete, 30 högskolepoäng. LÄS MER