Sökning: "examensarbete inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden examensarbete inom vården.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Söderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. LÄS MER

 2. 2. ”Det skulle vara annorlunda om vi var fler” : En kvalitativ intervjustudie om fysioterapeutens yrkesroll inom psykiatrisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ronja Holmberg; Caroline Jonsson; [2020]
  Nyckelord :fysioterapi; interprofessionell samverkan; psykiatri; psykiatrisk fysioterapi; yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar i landet och arbetet mot denna fortgår inom hälso- och sjukvården, varav fysioterapeuter i en del regioner saknas inom vuxenpsykiatrin, medans i andra beräknas fysioterapeuter utgöra upp till 2% av de verksamma professionerna. De fysioterapeutiska interventionerna ger patienter inre verktyg för symtomhantering och ses som ett gott komplement till sedvanliga behandlingsinsatser, vid en mängd psykiatriska tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Johannesson; Maria Holgersson; [2020]
  Nyckelord :breaking bad news; life experiences; nurses; palliative care; brytpunktssamtal; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser; lived experiences;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV BRYTPUNKTSSAMTAL MED PATIENT I LIVETS SLUTSKEDE LITTERATURSTUDIE Holgersson M, Johannesson J. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av brytpunktssamtal med patient i livets slutskede. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zinamider Domert; [2019]
  Nyckelord :Attityder; rekomendationer; sjuksköterska; självskadebeteende; somatisk akutavdelning;

  Sammanfattning : Domert, Z. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar. En litteratur studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolpoäng. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskan omvårdnadskompetens och kompetensutveckling

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jeanette Jacobson; [2019]
  Nyckelord :: kompetensutveckling; kvalitativ forskning; magnetmodellen; omvårdnad och omvårdnadskompetens;

  Sammanfattning : Jacobson, J. Sjuksköterskans omvårdnadskompetens och kompetensutveckling. En intervjustudie om första linjens chefers erfarenheter. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER