Sökning: "examensarbete inskolning förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden examensarbete inskolning förskolan.

 1. 1. Föräldraaktiv introduktion, ett arbetssätt i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marie Fahlstedt; Therese Larsson; [2018]
  Nyckelord :Introduktion; Föräldraaktiv introduktion; Traditionell inskolning; Pedagogisk omsorg; Relationer.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka förskollärare och vårdnadshavares uppfattning kring föräldraaktiv introduktion. Vår studie bygger på fyra olika förskolors arbete kring föräldraaktiv introduktion. Dessa förskolor är verksamma i samma kommun. LÄS MER

 2. 2. En god introduktion i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Kókay; Sandra Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Inskolning; Anknytningsteori; Inskolningmodeller; John Bowlby; Anknytning; Anknytningsperon; Trygg bas;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete inriktar sig på hur förskollärare tolkar läroplanens citat om den goda introduktionen och hur de arbetar med inskolning och anknytning. Vi har gjort vår studie på två förskolor i sydvästra Skåne där vi intervjuade fyra pedagoger, två på vardera förskola. LÄS MER

 3. 3. Anknytning i förskolan - en intervjustudie av fyra pedagogers uttryckta föreställningar om barns anknytning, utveckling, lärande och språk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shamalie Söfelde; [2013]
  Nyckelord :Anknytning; förskola; barn; inskolning; trygghet;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Examensarbetets övergripande syfte var att synliggöra hur tillfrågade pedagoger arbetar med och resonerar kringanknytning. Ett delsyfte var även att få kunskaper om hur pedagogerna arbetar för att skapa en trygg anknytningför barnen samt om det enligt dem finns något samband mellan barns anknytning, utveckling, lärande och språk. LÄS MER

 4. 4. Inskolning och föräldrasamverkan : en studie av föräldrars upplevelse av delaktighet och samverkan vid barnets inskolning i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Carina Rex; [2012]
  Nyckelord :Bemötande; Delaktighet; Förskola; Föräldrasamverkan; Inflytande; Inskolning; Introduktion; Samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka i vilken utsträckning föräldrar upplever delaktighet och samverkan i samband med sitt barns inskolning i förskolan. I förskolans uppdrag ingår att samverka med föräldrar i en anda av öppenhet, ömsesidighet och respekt. LÄS MER

 5. 5. Inskolning av flerspråkiga barn på förskolans småbarnsavdelning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Beata Tomaszewska; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inskolning av flerspråkiga barn på förskolans småbarnsavdelning handlar om inskolning i förskola. Examensarbetets syfte är att beskriva pedagogernas syn på inskolning och vad som är viktigt att tänka på när man skolar in flerspråkiga barn. LÄS MER