Sökning: "examensarbete institutionen för kulturvård"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden examensarbete institutionen för kulturvård.

 1. 1. Uthuggning för halvsulningar i liggtimmerhus. Metoder och erfarenheter hos aktiva hantverkare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Axel Toftgård; [2018-06-19]
  Nyckelord :Log repair; log house; timber house; carpenter; halvsulningar; kvartslagningar; partiella ilagningar; timmerlagningar; timmerhus; timmerstommar; liggtimmer; timmerman; byggnadsvård;

  Sammanfattning : Examensarbete för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av två olika våtrengöringsmetoder för vävda tapeter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Tina SchÛler; [2016-06-21]
  Nyckelord :textile conservation; wet cleaning; tapestries;

  Sammanfattning : Göteborgs universitet, Institutionen för miljövetenskap och kulturvård. Avdelningen för Kulturvård. Examensarbete VT2000. Konservatorslinjen. LÄS MER

 3. 3. PBL (2010:900) och vår kulturhistoriska bebyggelse

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anette Larsson; [2015-12-09]
  Nyckelord :Cultural heritage; preserve; built environment; legislation;

  Sammanfattning : Examensarbete för avläggande av filosofie masterexamen i Kulturvård,15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2014:24.... LÄS MER

 4. 4. Fruktträdsskötsel under 400-år En jämförande studie av Stadsmajoren Anders Rosensten och D. Clas Bliechert Trozelius uppfattningar och råd i ämnet fruktträdsskötsel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Joachim Löfgren; [2015-11-16]
  Nyckelord :the craft of scientific methodology; cultural heritage; fruit tree care; pruning; propagation;

  Sammanfattning : Examensarbete för avläggande av filosofie masterexamen iKulturvård,30 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2014:39.... LÄS MER

 5. 5. Konservatorns kropp Betydelsen av sinnesförnimmelser och känslor vid arbetet med föremålen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Caroline Owman; [2015-03-26]
  Nyckelord :phenomenology; emotions; affordances; ecological self; embodied cognition;

  Sammanfattning : Examensarbete för avläggande av filosofie masterexamen i Kulturvård, 30 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2015:3.... LÄS MER