Sökning: "examensarbete integration"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden examensarbete integration.

 1. 1. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backlund; Evelina Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :community garden; social cohesion; informal settlements; urban agriculture; streetscapes; streetscape design; Buenos Aires;

  Sammanfattning : Urbanisation causes challenges related to environmental issues and social conflicts (Sijmons 2010; Elmqvist et al. 2018). On a local level, in the informal settlements of Hurlingham in Greater Buenos Aires, it is expressed through unequal distribution of urban land, severe floodings and segregation (Janches 2020a; van de Berg 2018). LÄS MER

 2. 2. Intelligent chatbot assistant: A study of integration with VOIP and Artificial Intelligence

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Erik Wärmegård; [2020]
  Nyckelord :ai; nlp; voip; database; pstn; chatbot; react; web; Artificial Intelligence; Natural Language Processing; Speech Recognition; Dialogflow; Chatbot; Public switched telephone network;

  Sammanfattning : Development and research on Artificial Intelligence have increased during recent years, and the field of medicine is not excluded as a target audience for this top modern technology. Despite new research and tools in favor of medical care, the staff is still under heavy workloads. LÄS MER

 3. 3. En studie om det kompletterande uppdraget på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fredrik Liljeqvist; Jawad Jawdanisami; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; Upplevelsebaserad; Situationsstyrd; Informellt lärande; Icke-formellt lärande; Dewey; Komplettera skolan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om och i så fall hur fritidspedagoger/grundlärare mot fritidshem arbetar med det kompletterande uppdraget. Studien grundar sig utifrån en av skolinspektionens kvalitetsgranskningar som pekar på att ett flertal fritidshem har en stor potential att höja kvalitén på sin undervisning och därigenom stimulera elevernas utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. Handelns utveckling innebär nya strategier för fastighetsägare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Gustafsson; Erika Twengström; [2020]
  Nyckelord :Real estate owners; retail; e-commerce; strategies; logistics; Fastighetsägare; handel; e-handel; strategier; logistik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes med syftet att analysera hur det ändrade konsumentbeteendet kopplat till den ökade e-handel har påverkat det fysiska handelssegmentet och hur detta har en direkt inverkan på fastighetsägares strategier vad gäller investeringar och ägandebestånd av kommersiella fastigheter. Vidare utreds om detta kommer resultera i att fastighetsägare tvingas ta en större del i leveranskedjan samt hur fastighetsägare bör anpassa sina affärsstrategier för en vidare lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Digitalized interaction of a patient hygiene solution within a care environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Cassandra Hennström; Filippa Bolin; [2020]
  Nyckelord :Bathing Elderly care Dementia UI UX Interaction design Prototyping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today, the population is getting older and the demand on long-term care facilities is increasing. Faster, less relaxing and undignified washing methods are more prone to be used, such as showering or in bed washing. Arjo strives to increase bathing and to include a feeling of wellness, making bathing a dignified and relaxing experience. LÄS MER