Sökning: "examensarbete interaktionsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden examensarbete interaktionsdesign.

 1. 1. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 2. 2. Sex & Sånt : - Ett webbplatskoncept för sexualupplysning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Rakel Karvonen; [2021]
  Nyckelord :Webbdesign; Sexualupplysning; Interaktionsdesign; Teknisk design;

  Sammanfattning : Under hösten 2020 skrevs flertalet artiklar om att ungdomars pornografikonsumtionpåverkar deras sexualitet negativt, vilket startade debatter om ungdomars sexualitet,porrfilter, förbud och sexualupplysningen i skolan. Detta är ett examensarbete förTeknisk Design högskoleingenjör vid Luleå Tekniska Universitet, som undersökerhur en webbaserad tjänst för sexualupplysning kan göra kvalitetssäkrad informationattraktiv, intressant och interaktiv och därigenom möjliggöra en god och säker källa förungdomar att lära sig om sex och relationer. LÄS MER

 3. 3. Var är min plats idag? : En studie i hur aktivitetszoners funktioner kan kommuniceras i det digitala rummet för en bättre användarupplevelse på aktivitetbaserat flexkontor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Carlén; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; workplace; zone; availability; interaction; digital tool; digitization; congeniality; visual communication; user experience; Aktivitetsbaserat flexkontor; arbetsplats; zonindelning; tillgänglighet; interaktion; digitalt verktyg; digitalisering; kongenialitet; visuell kommunikation; användarupplevelse;

  Sammanfattning : This thesis is in the field of information design with a focus on spatial design. The study has been conducted to investigate how theories and methods in information design can be applied to digitally communicate activity zone functions in an activity-based flex office. LÄS MER

 4. 4. Design of a website for the World Anti-Bullying Forum : A website with focus on usability and inclusion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caisa Sixtensdotter; [2020]
  Nyckelord :Teknisk Design; användarcentrerad design; visuell kommunikation; interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Since 1997 the non profit organization Friends has worked towards a world where no child should become victim to bullying. In 2017 Friends initiated the international forum World Anti-Bullying Forum where researchers and practitioners can meet and share knowledge. LÄS MER

 5. 5. Konceptutveckling av laddningsbart mobilt trygghetslarm för särskilt boende inom äldreomsorgen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Christoffer Krabbe; Madeleine Arkenius; [2020]
  Nyckelord :äldreomsorg; särskilt boende; mobilt trygghetslarm; laddning; interaktionsdesign; konceptutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner ställer idag allt högre krav under upphandling av teknisk utrustning till äldreomsorgen. Inom särskilt boende handlar dessa krav exempelvis om att vårdtagare alltid ska ha möjlighet att larma och positioneras, samt nya krav om falldetektion och pulsmätning. LÄS MER