Sökning: "examensarbete internet"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden examensarbete internet.

 1. 1. Value and sustainability design concept assessment using Discrete Event Simulation : A case in the road constructor sector

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Natalie Kauppi; [2020]
  Nyckelord :Value-driven design; life cycle performances; sustainability profile; Net Present Value; Discrete event simulation; Värdedriven design; livscykelprestanda; hållbarhetsprofil; Net Present Value; Diskret händelsesimulering;

  Sammanfattning : This master thesis has been performed in association with Blekinge Institute of Technology and in collaboration with the company Dynapac Compaction Equipment AB. The thesis aims to investigate how Discrete Event Simulation (DES) can be used for value and sustainability design concept assessments in early design stages. LÄS MER

 2. 2. Optimal Multi-Skilled Workforce Scheduling for Contact Centers Using Mixed Integer Linear Programming : A Method to Automatize Workforce Management

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Sara Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Optimization; systems theory; mathematics; scheduling; mixed integer linear programming; multi-skilled; Optimering; systemteori; matematik; schemaläggning; mixad linjär heltalsoptimering; multikompetent;

  Sammanfattning : This master thesis in optimization and systems theory is a development of two different optimization models formulated to schedule multi-skilled agents for contact centers depending on the forecasted demand, assigned by Teleopti. Four mixed integer linear programming models are created with the optimization programming language GAMS and solved by the internet based solver NEOS. LÄS MER

 3. 3. Creating a service for internet connected dishwashers : A study about how new technology can improve user experience

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mathias Bood; [2020]
  Nyckelord :service design; Internet of Things; user experiences; innovation; dishwasher; tjänstedesign; Sakernas Internet; användarupplevelser; innovation; diskmaskin;

  Sammanfattning : This essay treats a service design project and is about how new technology in dishwasher could create value for the end user. This new technology enables dishwasher for having an internet connection and making them act as computers, being that they can send and receive information. LÄS MER

 4. 4. Spårbunden Tillståndsövervakning av tåg med IoT lösning : För snabbare utveckling av detektor-prototyper inom IoT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Markus Jonsson; Mattis Heberlein; [2020]
  Nyckelord :Underhåll; IoT; Tåg; Hjulskador;

  Sammanfattning : Järnvägsnätet i Sverige är omfattande och kräver hundratals olika detektorer för att mäta tillståndsbehovet av tåg. Underhållet behöver effektiviseras och järnvägen behöver byggas ut för att efterfrågan på transport på järnvägen skall kunna öka. Men dagens detektorer och systemlösning är mycket dyra och ibland föråldrade. LÄS MER

 5. 5. MobilePose: Real-Time 3D Hand Pose Estimation from a Single RGB Image

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :David Larsson; Sofie Hellmark; [2020]
  Nyckelord :3D hand pose estimation; real-time; Convolutional neural networks; Image analysis; Machine learning; AR; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Estimating 3D hand poses from RGB images is a challenging task. In this work we construct efficient neural networks to regress sparse 3D skeletons consisting of 21 keypoints in the hand. Additionally heatmaps are regressed to locate the keypoints in 2D. LÄS MER