Sökning: "examensarbete juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden examensarbete juridik.

 1. 1. Kunskapskrav, läromedel och bedömningsuppgifter : Ett ämnesdidaktiskt examensarbete om samstämmighet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Karin Molander Gregory; [2019]
  Nyckelord :Juridik; Bedömning; Gy11; Samstämmighet; Blooms reviderade taxonomi;

  Sammanfattning : Samstämmighet innebär att delarna i ett utbildningssystem dvs. ämnesplan, undervisning och bedömning, arbetar i samma riktning. Blooms reviderade taxonomi är ett verktyg som gör att målen i skolan kan bli mer begripliga, bedömningsbara och genomförbara. LÄS MER

 2. 2. Marknadsstörningsavgiften : En effektiv sanktion?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Natalia Englund; [2017]
  Nyckelord :Marknadsförings; marknadsstörningsavgiften; uppsats ämne; examensarbete juridik;

  Sammanfattning : För att den fria marknaden ska fungera finns det en mängd lagar som bestämmer vad som är okej eller inte. När en näringsidkare ska annonsera varor, tjänster eller annat för att locka kunder och andra företag finns det en mängd regler som denne ska förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Att förebygga mobbning En studie om hur Norrskolan använder Friendsprogrammet i sitt anti-mobbningsarbete John

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :John Brandt; Rebecca Viktorsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur en skola i norra Sverige (årskurs 4-9) använder Friendsprogrammet i sitt anti-mobbningsarbete, med fokus på nätmobbning. Semi-strukturerade telefonintervjuer med en kvalitativ ansats har använts vid inhämtning av empiri. LÄS MER

 4. 4. Förhör med misstänkta i teori och praktik : En rättspsykologisk studie av förhörsmetoder under polisförhör med misstänkta för grova brott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dennis Jernberg; [2015]
  Nyckelord :förhör misstänkt förhörstekniker förhörsmetoder polisutbildning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete i juridik bygger på en empirisk studie av förhör med misstänkta i fyra fall av grova brott. Resultaten av studien presenteras och sätts i ett sammanhang av juridiska föreskrifter och rättspsykologisk teori. LÄS MER

 5. 5. Rules and regulations in logistics

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Viktoria Björk Ljunggren; Malin Norén; [2013]
  Nyckelord :Logistik; Juridik; Enkät; Lagar; Regler; Incoterms; NSAB2000; Internationell handel; Import; Export; Remburs; Godstrafik; Arbetstider;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att ta fram ett kompendium beskrivande några viktiga punkter om juridik inom logistik. Målgruppen för kompendiet är nyexaminerade logistikstudenter från utbildningarna vid KTS-avdelningen. Detta då det upplevs av uppdragsgivaren att det finns för lite inslag av juridik i utbildningarna. LÄS MER