Sökning: "examensarbete juridiska institutionen barn"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden examensarbete juridiska institutionen barn.

 1. 1. Föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna-Therese Melén; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; socialrätt; personlig assistans; föräldraansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personlig assistans infördes som stödinsats för personer med funktionshinder 1994. Insatsen är av stor betydelse både för den enskilde och anhöriga. På senare tid har två rättsfall lett till att flera personer fått sin assistans indragen eller fått avslag på ansökan om personlig assistans. LÄS MER

 2. 2. Inomrättslig medling i mål om vårdnad, boende och umgänge - En analys av medlingsinstitutet i komparation med Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Astrid De La Chapelle; [2017]
  Nyckelord :Familjerätt; medling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar väljer att separera från varandra aktualiseras många rättsliga frågor som berör barnet. Föräldrar kan befinna sig i en konfliktfylld situation. LÄS MER

 3. 3. Repression, rehabilitering eller reparation? Svenska straffrättsliga reaktioner för unga lagöverträdare i ett komparativt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julius Sjödahl; [2016]
  Nyckelord :unga lagöverträdare; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children and young people who commit crimes constitutes one of the most difficult and controversial issues in criminal law. The penal regulations arising in discussions vary from being repressive/punitive to being rehabilitative/supportive. LÄS MER

 4. 4. Sekundosuccessorns rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emily Petersen; [2015]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgör undertecknads examensarbete vid juristprogrammet på Lunds universitet. Syftet med uppsatsen har varit att utreda vad sekundosuccessorerna har för rätt och skydd genom den svenska lagstiftningen. Ur ett arvshistoriskt perspektiv har efterlevande make haft väldigt svaga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Barnets rätt till psykiatrisk OCH psykologisk vård när vårdnadshavare inte når konsensus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Von Gertten Stenberg; [2014]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är ett examensarbete på juristprogrammet. Uppsatsen är skriven inom området familjerätt och avser att belysa problematiken av beslutanderättens utformning vid gemensam vårdnad. Syftet med uppsatsen är att undersöka bestämmelsen i 6 kap. LÄS MER