Sökning: "examensarbete kemi experiment"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden examensarbete kemi experiment.

 1. 1. De yngsta barnens språkutveckling relaterat till vattnets faser : En observationsstudie om hur barns språk kopplat till vattnets aggregationsformer kan förändras genom aktiviteter relaterade till lärandeobjektet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Filippa Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Pre-school; chemistry; language development; Förskola; kemi; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns uppfattning och språkliga förändringar när de får undersöka vattnets faser. Examensarbetet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet tillsammans med fenomenografi och grundas på kvalitativa observationer av två olika barngrupper som genomfört experiment och reflektionssamtal ledda av en förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Effects of herpes simplex virus 1 (HSV-1) infection on nuclear amyloid aggregation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Maria Arone Blanco; [2018]
  Nyckelord :Huntington’s disease; Spinocerebellar ataxia; Amyloids; Protein aggregation; Herpes Simplex Virus 1; HSV-1; Virus infection; oligonucleotides; Filter retardation Assay; Dot Blot.; Huntingtons sjukdom; Spinocerebellära ataxier; Amyloider; Protein aggregering; Herpes Simplex Virus 1; HSV-1; Virus infektion; Oligonukleotider; Filter retardation Assay; Dot Blot.;

  Sammanfattning : Huntington’s disease (HD) and Spinocerebellar ataxia (SCA) are incurable neurodegenerative diseases that affect the central nervous system. Amyloids, highly organized protein aggregates, are a hallmark for many neurodegenerative diseases. The presence and accumulation of amyloids are toxic and constitute the major cause of neuron cell death. LÄS MER

 3. 3. Chemical kinetics and transport of tropospheric trace compounds - implications for environment and air quality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Stina Ausmeel; [2015]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Fourier transform infrared spectroscopy techniques were used to study the kinetics of gas-phase reactions of three lactones, γ-valerolactone (GVL), 2(5H)-furanone (2(5HF) and 3-methyl-2(5H)-furanone (3M2(5H)F) with Cl atoms, OH radicals and O3 respectively. The experiments were performed in a photochemical reactor at a total pressure of 700 Torr at room temperature (298±2 K). LÄS MER

 4. 4. Kemi och fysik i förskolan - att uppleva med alla sinnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Emma Hagengran; [2012]
  Nyckelord :Fysik; Förskola; Handledning; Kemi; Sinnen;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att framställa ett material bestående av handledningar för att arbeta med de naturvetenskapliga ämnena kemi och fysik i förskolan. Denna handledning har skapats gemensamt med min studiekamrat och har utgångspunkt i de 7 sinnena. LÄS MER

 5. 5. Ett arbetsmaterial i fysik och kemi för barn i förskolan : C-nivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Susanne Ståleborg; [2010]
  Nyckelord :arbetsmaterial; fysik; förskolebarn; kemi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Detta examensarbete har gått ut på att ta fram ett arbetsmaterial inom det naturvetenskapliga området med inriktning fysik och kemi, anpassat för förskolebarn. Arbetsmaterialet har bestått av handledningar till olika experiment och lådor med tillhörande hjälpmedel. LÄS MER