Sökning: "examensarbete kost"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden examensarbete kost.

 1. 1. Evaluation of two-stage GAC filtration for PFAS reduction in drinking water

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Julia Söderberg; [2023]
  Nyckelord :Per- and polyfluoroalkyl substances PFAS ; Granular activated carbon GAC ; drinking water; removal efficiency; DWTP;

  Sammanfattning : PFAS, or per- and polyfluoroalkyl substances, are a group of chemicals found in a wide range of industrial and consumer products. Due to their persistent nature and widespread use, concerns have been raised about their impact on human health and the environment. LÄS MER

 2. 2. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Zeinab Kheirabadi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kheirabadi Z. Patienternas upplevelser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes.En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad (OM153B), 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Undernäring hos äldre personer : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Karlsson; Alexandra Nyzell; [2022]
  Nyckelord :Dokumentation; måltider; screeningverktyg; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Befolkningen i världen ökar och därmed multisjukligheten, vilket är en bidragande faktor till undernäring. Det är viktigt att det upptäcks i tid så att behandling kan påbörjas. LÄS MER

 4. 4. Falafel på favaböna : En studie på olika ingrediensers effekt på volym och textur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik (kandidat); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Johanna Lavin; Amanda Valenzuela Diaz; [2022]
  Nyckelord :food science; livsmedelsteknik; favaböna; falafel; proteinskifte; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Köttkonsumtionen ökar hela tiden och bidrar till en negativ klimatpåverkan. Detta på grund av de växthusgaser som köttindustrin medför. Att äta en mer växtbaserad kost kan ha en effektfull inverkan på minskandet av dessa växthusgaser. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans motiverande samtal vid livsstilsförändringar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Matilda Vähäkuopus; Lena Wigerstedt Gardner; [2021]
  Nyckelord :motiverande samtal; delaktighet; sjuksköterska; fysiska förändringar; psykiska förändringar; motivation;

  Sammanfattning : Livsstilsrelaterad ohälsa är ett växande problem i Sverige såväl som på global nivå, vilket leder till mycket lidande för patienter, men även för deras anhöriga. Livsstilsfaktorer som felaktiga kostvanor, fysisk inaktivitet, dåliga sömnvanor, rökning, övervikt och fetma, stress, för hög alkoholkonsumtion och drogmissbruk leder till försämrad livskvalitet, sjukdom och förtida död. LÄS MER