Sökning: "examensarbete ky"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden examensarbete ky.

 1. 1. Improved Temporal Resolution Using Parallel Imaging in Radial-Cartesian 3D functional MRI

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Gustav Ahlman; [2011]
  Nyckelord :fMRI; PRESTO-CAN; SENSE; parallel imaging; temporal resolution; radial-Cartesian sampling; normalized convolution;

  Sammanfattning : MRI (Magnetic Resonance Imaging) is a medical imaging method that uses magnetic fields in order to retrieve images of the human body. This thesis revolves around a novel acquisition method of 3D fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) called PRESTO-CAN that uses a radial pattern in order to sample the (kx,kz)-plane of k-space (the frequency domain), and a Cartesian sample pattern in the ky-direction. LÄS MER

 2. 2. Vuxenpedagogiskt förhållningssätt – ur ett lärarperspektiv

  C-uppsats,

  Författare :Marie Lindeblad Lindell; Susanne Swedenborg; [2010]
  Nyckelord :Andragogik; lärarens egenskaper; pedagogisk grunds;

  Sammanfattning : Problem, syfte och frågor: Med våra olika erfarenheter och tankar om vuxenutbildning väcks frågor omvad vuxenutbildning innebär och hur det går till.Syftet med vår undersökning är att identifiera och få kunskap om vad i lärarens pedagogiska grundsynoch förhållningssätt som kan lyftas fram som särskilt viktiga vid undervisning av vuxna elever. LÄS MER

 3. 3. Vad händer efter KY? En studie om vad KY-studenter gör efter examen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jenny Rosvall; [2008]
  Nyckelord :Kvalificerad yrkesutbildning; Eftergymnasial utbildning;

  Sammanfattning : Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildning som skallvara flexibel, träffsäker och utvecklingsbar. Enligt de senasteundersökningarna från SCB (2007) får nio av tio studenter arbete ellerstartar företag efter avslutad KY-examen. Detta examensarbete hargenomförts på KY-studenter som har studerat i Nyköping. LÄS MER