Sökning: "examensarbete ky"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden examensarbete ky.

 1. 1. Improved Temporal Resolution Using Parallel Imaging in Radial-Cartesian 3D functional MRI

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Gustav Ahlman; [2011]
  Nyckelord :fMRI; PRESTO-CAN; SENSE; parallel imaging; temporal resolution; radial-Cartesian sampling; normalized convolution;

  Sammanfattning : MRI (Magnetic Resonance Imaging) is a medical imaging method that uses magnetic fields in order to retrieve images of the human body. This thesis revolves around a novel acquisition method of 3D fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) called PRESTO-CAN that uses a radial pattern in order to sample the (kx,kz)-plane of k-space (the frequency domain), and a Cartesian sample pattern in the ky-direction. LÄS MER

 2. 2. Vuxenpedagogiskt förhållningssätt – ur ett lärarperspektiv

  C-uppsats,

  Författare :Marie Lindeblad Lindell; Susanne Swedenborg; [2010]
  Nyckelord :Andragogik; lärarens egenskaper; pedagogisk grunds;

  Sammanfattning : Problem, syfte och frågor: Med våra olika erfarenheter och tankar om vuxenutbildning väcks frågor omvad vuxenutbildning innebär och hur det går till.Syftet med vår undersökning är att identifiera och få kunskap om vad i lärarens pedagogiska grundsynoch förhållningssätt som kan lyftas fram som särskilt viktiga vid undervisning av vuxna elever. LÄS MER

 3. 3. Vad händer efter KY? En studie om vad KY-studenter gör efter examen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Jenny Rosvall; [2008]
  Nyckelord :Kvalificerad yrkesutbildning; Eftergymnasial utbildning;

  Sammanfattning : Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildning som skall vara flexibel, träffsäker och utvecklingsbar. Enligt de senaste undersökningarna från SCB (2007) får nio av tio studenter arbete eller startar företag efter avslutad KY-examen. Detta examensarbete har genomförts på KY-studenter som har studerat i Nyköping. LÄS MER