Sökning: "examensarbete lärare historia"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden examensarbete lärare historia.

 1. 1. ÖST MÖTER VÄST En kvalitativ studie om kinesiska invandrarföräldrars förväntningar på svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ching-Pei Chen; Zhenzhen Fang; [2019-05-07]
  Nyckelord :Kinesiska invandrarföräldrar; förväntningar; symbolisk interaktionism; interkulturell kompetens; konfucianism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete var att undersöka och analysera kinesiskainvandrarföräldrars förväntningar och förtroende för den svenska skolan.Teori: Symbolisk interaktionism används som ett analysredskap att hjälpa oss att förstå ochförklara mänkliga beteende och känslor. LÄS MER

 2. 2. Utmaningarna med en jämställd historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ashkan Jamali; Kerim Sutovic; [2019]
  Nyckelord :Aktörsperspektiv; Genus; Historiebruk; Historiemedvetande; Identitetsskapande; Jämställdhet; Läroböcker; Läromedel; Styrdokument;

  Sammanfattning : I styrdokumenten finns en strävan mot en jämställd undervisning men läroböckerna ger en kvinnofattig bild av historien. Detta grundar sig i att män oftast tagit en större plats i historien och detta gör att kvinnor som individer inte hörs i samma bemärkelse. LÄS MER

 3. 3. Rationella tal och kopplingen till vardagen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Andersson; [2015]
  Nyckelord :Rationella tal; bråktal; decimaltal; procent; vard;

  Sammanfattning : AbstractRationella tal har länge varit ett diskussionsämne i den svenska skolan och framför allt om hurdessa tal och och dess uttrycksformer ska läras ut. De olika representationerna av sådana tal,bråktal, decimaltal och procent har en stor plats i svenska läroplaner och ses som en viktiginkörsport till algebran och framtida matematikstudier. LÄS MER

 4. 4. Läroplansförändring inom Idrott och hälsa : En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Tholse; [2015]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; läroplansförändring; gymnastik; idrottslärare; läroplansforskning; ämnesinnehåll och syfte;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGArbetets art: Ämneslärarutbildning, Examensarbete i Historia, 15HPAntal sidor: 36Titel: Läroplansförändring inom Idrott och hälsa, En undersökning om hur lärare i ämnet idrott och hälsa har sett på läroplansförändringarna från Lgr62-Lgr11Författare: Ida Tholse, 911114-2023Handledare: K.G Hammarlund                                                                                                                                                                 Bakgrund: Förändring i skolan är något som sker kontinuerligt. LÄS MER

 5. 5. Lite historia rensar magen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ida Bondesson; Ida Rovin; [2014]
  Nyckelord :Den lilla historian; Historiemedvetande; Historieundervisning; Hem- och konsumentkunskap; Intresse; Ämnesövergripande undervisning; Temaarbete; Historieätarna;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra vårt examensarbete i form av ett utvecklingsarbete där ett ämnesövergripande projekt har planerats och genomförts. Utgångspunkten för projektet har varit SVT:s “Historieätarna”. LÄS MER