Sökning: "examensarbete lärare historia"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden examensarbete lärare historia.

 1. 1. Historielärares syn på eurocentrism och mångkulturalism i kursplanen och i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Christofer Glans; Zeinab Hamie; [2021]
  Nyckelord :Eurocentrism; etnocentrism; historieundervisning; interkulturell; läroplan; mångkulturalism; mångkulturellt klassrum;

  Sammanfattning : Under våra praktikplatser och vid en granskning av kursplanen i historieämnet har vi reagerat på att stora delar av det centrala innehållet är väldigt Europa-centrerat. Det står även att vi som lärare bör arbeta mer med ett mångkulturellt perspektiv i vår undervisning. LÄS MER

 2. 2. Ämnesövergripande arbete i ämnet historia pågymnasienivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Tobias Hansson; Jarl Vikner; [2021]
  Nyckelord :Gymnasium; historia; kunskapsöversikt; ämnesövergripande arbete.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt var att sammanställa vad tidigare forskning och beprövad erfarenhet säger om ämnesövergripande arbete i historia på gymnasienivå. Detta sker utefter vår frågeställning som efterfrågar konkreta exempel på ämnesövergripande undervisning, samt eventuella fördelar eller utmaningar med detta. LÄS MER

 3. 3. Lokalhistoria i samtiden : fördelar & inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pontus Lennklev; Hampus Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :lokalhistoria; historiedidaktik; inkludering; identitet; mikrohistoria; konkretion; interkulturell kompetens; historisk empati; the child as the local;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att påvisa vilken roll lokalhistoria kan spela i historieundervisningen utifrån en samtid präglad av globalisering och mångkulturalitet. Utifrån detta har vi genom intervjuer med behöriga gymnasielärare i historia undersökt vilka didaktiska fördelar de upplever att lokalhistoria kan medföra, samt vilken verkan lärares synsätt på lokalhistoria har i relation till inkludering och exkludering. LÄS MER

 4. 4. Primärkällor i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jennifer Baquedano; Cristian Cullborn; [2021]
  Nyckelord :historia; källkritik; källor; primärkällor; undervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning om hur primärkällor arbetas med i historieundervisningen samt möjliga förklaringar till detta. Frågeställningen till kunskapsöversikten vilar på syftet att undersöka hur lärare och elever arbetar med primärkällor i svensk historieundervisning. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig bedömning - Lärare bedömer i historieämnet i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Korse; Anna Löfving; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Betygssystem; Historia; Historiedidaktik; Konstruktivism; Kunskapssyn; Lgr 11; Likvärdighet; Lpo 94; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Bedömning anses vara en svår uppgift i dagens skola. Kunskapskraven är uppbyggda med värdeord och ger därför utrymme för tolkning. I samband med införandet av Lgr 11 ställdes högre krav på en likvärdig betygssättning. LÄS MER