Sökning: "examensarbete lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 1072 uppsatser innehållade orden examensarbete lärare.

 1. 1. Inuti springer jag ett maratonlopp - En intervjustudie av fem gymnasieflickor om hur det är att ha ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Aronsson Jessica; Elmrud Helena Sofie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Göran SöderlundExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-272-SPP610Nyckelord: ADHD, Flickor, gymnasiet, skolan, upplevelser, relationer, livsvärld.Syfte: Syftet med studien är att beskriva några gymnasieflickors upplevelser av att ha ADHD. LÄS MER

 2. 2. Screening av räknefärdigheter - En kommunövergripande studie om hur matematiklärare uppfattar ett standardiserat räknefärdighetstest (RMAT)

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Fredén Annika; Glans Lisa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Annika Fredén och Lisa GlansAbstractExamensarbete 15 hpSpeciallärarprogrammet inriktning matematik SLP 610Avancerad nivåHT 2018Handledare: Susy ForsmarkExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-266-SLP610Nyckelord: bedömning, kartläggning, dilemma, matematiksvårigheter_____________________________________________________________________Syfte och frågeställningarSyftet med examensarbete var att göra en kommunövergripande studie kring ett finskt standardiserat kartläggningsmaterial i räknefärdighet, Raw Mathematic Achivement Test (RMAT), med elever i årskurs 5. Studien ämnade undersöka om detta kartläggningsmaterial som genomförs på tio minuter kan underlätta för lärare att hitta och kartlägga elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Hur frågor i undervisning påverkar elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Adner; Mats Sahli; [2019]
  Nyckelord :frågor; klassrumsdiskurs; kognitiv; språkutveckling; teknik; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka användandet av frågor i grundskolans undervisning och hur olika typer av frågor påverkar elevers språkutveckling. Undersökningen omfattar observationer av ca 200 elever i tre grundskolor, årskurserna 7 till 9 i ämnet teknik under sammanlagt nio lektionstimmar, samt intervjuer av tre lärare. LÄS MER

 4. 4. Betygsskillnaden mellan flickor och pojkar i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Sjöqvist; Sabrine Barakji; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Genus; Betygsresultat; Läroplan; Intervjuer; Sport and health; Gender; Grades; Curriculum; Interview;

  Sammanfattning : Länge har pojkar dominerat i betygen inom kunskapsämnet Idrott och Hälsa i skolan. På senare år har man kunnat se en förändring av detta då pojkar tenderar att i allt högre utsträckning inte uppnå betyget E eller högre enligt Skolverkets betygsstatistik. LÄS MER

 5. 5. På vilket sätt kan elevers läsförståelse utvecklas genom lässtrategier?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zahra Mahdi; Matilda Lindemann; [2019]
  Nyckelord :läsa; läsförståelse; lässtrategier; läsutveckling; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att ta reda på vad forskning säger om elevers utveckling av läsförståelse. Vi har arbetat med frågeställningen “På vilket sätt kan elevers läsförståelse utvecklas genom lässtrategier?”. LÄS MER