Sökning: "examensarbete lärarutbildning GU"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden examensarbete lärarutbildning GU.

 1. 1. Första tiden som lärare: om lärarutbildning, yrkesstart och mentorskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Widén; [2012-04-25]
  Nyckelord :lärares yrkesblivande; inkongruens; lärarutbildningen; skolkulturer; individuella strategier och anpassning; mentorskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter 1 juli 2011 ska alla lärare som tar examen gå igenom ettobligatoriskt introduktionsår med en mentor, för att få ansöka om lärarlegitimation.Mentorskap för nya lärare är något som har diskuterats länge i såväl den svenska sominternationella skoldebatten. LÄS MER

 2. 2. Material i slöjden – lärares tolkning av Kursplaner

  C-uppsats,

  Författare :Erica Skarin; Anna Herrlin; [2010]
  Nyckelord :Slöjd; kursplan; tolkning; jämställdhet; miljö; sl;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Vi har under vår lärarutbildning studerat den rådande kursplanen i slöjd – Kpl 000. Av vårstudie av kursplanen har vi uppmärksammat att den nämner textil, trä och metall samtidigt som den tar upp slöjdensolika material. Detta har i sin tur väckt ett intresse och gjort oss nyfikna. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på läxor i grundskolan ­ en intervjustudie

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Enemar; Henrik Danielsson; [2008]
  Nyckelord :Läxor; inlärning; repetition; intervjuer;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med vårt examensarbete är att undersöka lärares syn på läxor. För att förstå lärares syn om läxor på etttydligare sätt, har vi delat upp vårt syfte i mer bestämda frågeställningar:Hur definierar lärare läxor?Hur använder sig lärare av läxor?Hur tycker lärare att läxan skall utformas?Hur ser lärare på föräldrars roll vid läxa?Är det någon skillnad på lärares syn på läxor beroende på erfarenhet i yrket?För att svara på dessa frågor har vi gjort en kvalitativ intervjustudie med nio stycken lärare på tre grundskolor iGöteborgsområdet. LÄS MER

 4. 4. Ämnesintegration och ämnesövergripande arbete- Vad är det?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonas Udd; Jenny Carlsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Då vi under vår lärarutbildning, efter VFU och vikariat, närt ett allt större intresse för att arbeta ämnesövergripande och ämnesintegrerat samt att lyfta in elevers egna erfarenheter i undervisningen vill vi undersöka vad det finns för teorier i litteraturen och tankar hos lärare bakom dessa arbetssätt och arbetsformer.SyfteSyftet med detta examensarbete är att försöka ta reda på vad ämnesintegrerat och ämnesövergripande arbete innebär och hur man kan arbeta och förhålla sig till begreppen. LÄS MER

 5. 5. Lärandemiljö - en miljö att lära i. En studie om klassrummets betydelse för den pedagogiska verksamheten

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Madelene Cederroth; Jenny Kihlberg; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : InledningUnder lärarutbildningen har vi ofta stött på begreppet lärandemiljö. Tidigt under vår lärarutbildning väcktes ettintresse för lärandemiljö och i synnerhet den fysiska lärandemiljön. Vi har valt att fokusera på den fysiskaklassrumsmiljön i åldersintegrerade klasser, år F-. LÄS MER