Sökning: "examensarbete lärarutbildningen gymnasiet"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden examensarbete lärarutbildningen gymnasiet.

 1. 1. Oron över håravfall mitt i medeltidens litteratur -Hur fyra lärare integrerar sex- och samlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Johansson; Louise Ingvarsson; [2016]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; estetisk läsning; efferent läsning; fiktion; flerstämmighet; genus; kompensatoriskt uppdrag; lysskompetens; lyssna; lärarutbildning; läsa; osynlig pedagogik; presentationsskrivande; relationer; sakprosa; sex- och samlevnad; synlig pedagogik; skriva; svenskämnesdidaktik; svenskämnesmetodik; svenskämneskonceptioner; skönlitteratur; tala; tankeskrivande; tematisk undervisning; värdegrund; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Sammandrag Utgångspunkten för vårt examensarbete är att vår lärarutbildning inte har inkluderat hur vi som blivande lärare kan integrera det ämnesövergripande kunskapsområdet sex- och samlevnad i svenskämnet i gymnasieskolan. Syftet med denna undersökning är därför att undersöka hur lärare kan arbeta med att integrera sex- och samlevnad i svenskämnet på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. "Man kan inte kalla skällsord för mobbning om man är vänner": En kvantitativ undersökning om skällsorden i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Stina Kask; [2015-07-07]
  Nyckelord :sociolingvistik; skällsord; verbala kränkningar; skolan; värdegrunden;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, LSV 410, 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: VT -15Handledare: Lars-Gunnar Andersson.... LÄS MER

 3. 3. Konsten att examinera grammatik. En innehållsanalys av elva grammatikprov i svenska på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Lindblom; [2015-02-25]
  Nyckelord :grammatikprov; innehållsanalys; lärares handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt examensarbete inom lärarutbildningen, 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: HT 2014Handledare: Peter Andersson.... LÄS MER

 4. 4. En vision om en ny didaktik för undervisning i företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Erik Bäck; [2014]
  Nyckelord :didaktik; företagsekonomi; undervisning; dataspel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är genomfört inom ramen för examensarbetet på lärarprogrammet vid Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att visa på möjligheterna med ny didaktik vid undervisning i företagsekonomi på gymnasiet. Metoden som använts är studie av relevant pedagogisk och didaktisk litteratur. LÄS MER

 5. 5. Tendentiösa läroböcker -en studie om lärares strategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Henrik Johnsson; [2014]
  Nyckelord :gymnasieskola; intervju; källkritik; läroböcker; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Jag ville i mitt examensarbete undersöka vilka metoder man kan använda sig av som lärare när man stöter på inslag i läroböcker som kan uppfattas som tendentiösa. Som metod valde jag att intervjua fem lärare i samhällskunskap på gymnasiet, intervjuerna har analyserats kvalitativt. LÄS MER