Sökning: "examensarbete läs och skrivinlärning ASL"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden examensarbete läs och skrivinlärning ASL.

 1. 1. De digitala verktygens roll i tidig läs- och skrivinlärning. En kvalitativ innehållsanalys av rapporteringen om metoden ASL - Att skriva sig till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Joacim Eriksson; Maria Widing; [2013]
  Nyckelord :ASL; Att skriva sig till läsning; digitala verktyg; läs- och skrivinlärning; Literacy; New Literacy;

  Sammanfattning : Vi har i detta examensarbete undersökt rapporteringen om metoden ASL - att skriva sig till läsning i hopp om att dra vidare slutsatser om vilken funktion denna metod kan tänkas ha inom tidig läs- och skrivinlärning. För att kunna åstadkomma just det har vi ställt metodens användning i relation till det digitaliserade informationssamhället med dess ökade krav på läs- och skrivförmåga. LÄS MER

 2. 2. Att skriva sig till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Linda Rylander Berlin; [2012]
  Nyckelord :ASL; lärarintevjuer; lärarperspektiv och läs- och skriutveckling;

  Sammanfattning : Rylander Berlin, Linda (2011), Att skriva sig till läsning.Malmö högskola: LärarutbildningenDetta examensarbete handlar om läs- och skrivinlärning. Framförallt kommer jag att lyfta ASL (att skriva sig till läsning) för att få pedagogernas syn på metoden. LÄS MER