Sökning: "examensarbete landskapsarkitekt"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden examensarbete landskapsarkitekt.

 1. 1. Fjordparken : en studie om postindustriell stadsomvandling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mikaela Persson; [2020]
  Nyckelord :gestaltningsförslag; hamnområde; postindustri; park; badplats; site; platsomvandling; Filipstad; Oslo;

  Sammanfattning : Traces of industrialization can now be found in the ports of several coastal cities and have been gaining increasing focus in various planning discourses. The aim is to determine how to create better use of the land while weaving its existing qualities in as part of the existing cities, as the challenge in some of these transformation projects is that modern ports often have similar structures and cultural themes, regardless of the areas’ geographical locations and shapes. LÄS MER

 2. 2. Ett rumsligt experiment i sten, vatten och metall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Birger Gustafsson; Jonas Sjögren; [2019]
  Nyckelord :sten; vatten; metall; god plats; gestaltning; hårdgjort;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker en experimentell design inom landskapsarkitektur med begränsningen att enbart använda sten, vatten och metall. Genom att analysera och djupdyka ner i personliga platser från författarnas uppväxt diskuteras möjligheterna för att skapa ett experimentellt offentligt rum som kan uppfattas som en “god plats” vid Hamnplan, Uppsala. LÄS MER

 3. 3. Sida vid sida : ett konceptuellt gestaltningsförslag för fältet mellan södra Ulleråker och Campus Ultuna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ebba Hammarlund Lehto; Sara Larsson; [2019]
  Nyckelord :Landskapsarktitektur; Regenerativ design; Ekosystemtjänster; Arboretum; Ulleråker; Campus Ultuna;

  Sammanfattning : Det är idag ett faktum att koldioxidutsläpp och de klimatförändringar som dessa orsakar utgör ett hot mot vår planet. För att denna utveckling ska kunna stoppas fastslås det i Agenda 2030 att ett medvetet arbete med hållbar utveckling är en nödvändighet. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdsparken : Kristinehovsparken. Förslag till parkupprustning av en kulturhistorisk miljö i Stockholms innerstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrika Orefelt; [2019]
  Nyckelord :Kristinehovsparken; Graniten; kulturarv; kulturmiljö; parkupprustning; historiska parker; 1700-tal; kvarterspark; rekreation; Kristinehovs malmgård; kulturhistorisk miljö;

  Sammanfattning : I arbetet som landskapsarkitekt finns det både stora möjligheter och utmaningar då man arbetar med att förvalta de miljöer som tidigare generationer skapat och samtidigt skapa nya, hållbara och rekreativa miljöer som ska kunna nyttjas av oss som lever nu och av många generationer framöver. En utmaning med förvaltningen av det gröna kulturarvet ligger i att kunna bevara men samtidigt utveckla och anpassa kulturmiljön till samhällets rådande behov av funktionalitet och tillgänglighet. LÄS MER

 5. 5. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsutveckling; förtätning; funktionsblandning; fysisk aktivitet; byggd miljö; motionslöpning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skrivs inom ramarna för Landskapsarkitekt- programmet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med syfte att bidra med ökad kunskap kring löparens behov och rumsliga preferenser i det urbana landskapet, samt att undersöka vilka strukturer som verkar stödjande för motionslöpning och hur dessa kan skapas i en tät och funktionsblandad stadsstruktur. Genom en inledande litteraturöversikt undersöks teoretiskt hur motionslöpning kan främjas i en tät och funktionsblandad stad. LÄS MER