Sökning: "examensarbete lean 5s"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden examensarbete lean 5s.

 1. 1. Layoututformning och introduktion av 5S på en produktionsverksamhet

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Haidar Baker; Fadhil Carlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som har utförts på företaget Catscreen AB. Rapporten är en del av kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, inriktning industriell ekonomi och produktion på KTH Södertälje. LÄS MER

 2. 2. Lager & hantering av skivmaterial : Utvecklingsarbete hos Reklamcentra produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oscar Öberg; [2019]
  Nyckelord :Lagersystem för skivmaterial; Produktionsdesign- och utveckling; Layoutplanering; Lean;

  Sammanfattning : This report describes a bachelor program thesis in Technical design with orientation to production design carried out via Luleå University of Technology. The project has been performed at Reklamcentra Produktion Sverige AB and comprises 15 higher education credits. LÄS MER

 3. 3. Analys av förluster i produktionsflöde : Undersökning av förlister "Waste" i snustillverkningsindustrin

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Ahmed Nasrullah; Fabrice Irakiza; [2018]
  Nyckelord :Lean; Six Sigma; DMAIC; Värdeflödesanalys; Waste; Förluster;

  Sammanfattning : Skruf AB grundandes 2003 och är idag den näst största snustillverkare i Skandinavien med 18% av marknadsandelar. Sen 2008 är företaget en del av Imperial Tobacco Group. Företaget har under senare tid haft problem med höga förluster i form av tobak. Detta i sin tur medför höga onödiga kostnader. LÄS MER

 4. 4. Små och medelstora företags utmaningar vid lean-implementering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Morgan Didriksson; [2017]
  Nyckelord :Lean-implementering; Lean utmaningar;

  Sammanfattning : Följande examensarbete består av två delar, en litteraturstudie och en företagsstudie.Företagsstudien har genomförts hos Swedtrac Railservice AB. Företaget är verksamt inomjärnvägsindustrin där de har varit en typ av bemanningsföretag men nu håller på att ställa omsin verksamhet för att driva egna projekt. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av produktionsflöde och flaskhals : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Henrik Ekström; Erik Fohlin; [2017]
  Nyckelord :Lean Production; Produktionsteknik; Flaskhalseffektivisering; 5s; Lean produktion; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Studien är ett examensarbete utfört på fallföretag X för att öka förståelsen för hur produktionen kan effektiviseras utifrån flaskhalsteori och Lean produktion. Vid kartläggning av nuläget kunde det fastställas att ledtiden för produkterna var mycket lång. LÄS MER