Sökning: "examensarbete lean 5s"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden examensarbete lean 5s.

 1. 1. Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Alexander Lundqvist; Erdal Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Processkartläggning; lean-verktyg; lean; swimlane; flowchart; projekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och effektivisering av ett monteringsflöde. : Förbättringsförslag baserat på Lean och kreativa metoder

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Hollstedt; [2020]
  Nyckelord :Produktionsteknik; Ergonomi; Lean; Värdeflödesanalys; Spaghettidiagram;

  Sammanfattning : Detta projekt är ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet, vid fakulteten för hälsa, natur-, och teknikvetenskap.Examensarbetet utfördes vid Hanza Wermech ett företag som tillverkar, bockar och säljer tunnplåt, de står även för montering och legotillverkning av produkter. LÄS MER

 3. 3. Layoututformning och introduktion av 5S på en produktionsverksamhet

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Haidar Baker; Fadhil Carlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som har utförts på företaget Catscreen AB. Rapporten är en del av kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, inriktning industriell ekonomi och produktion på KTH Södertälje. LÄS MER

 4. 4. Lager & hantering av skivmaterial : Utvecklingsarbete hos Reklamcentra produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oscar Öberg; [2019]
  Nyckelord :Lagersystem för skivmaterial; Produktionsdesign- och utveckling; Layoutplanering; Lean;

  Sammanfattning : This report describes a bachelor program thesis in Technical design with orientation to production design carried out via Luleå University of Technology. The project has been performed at Reklamcentra Produktion Sverige AB and comprises 15 higher education credits. LÄS MER

 5. 5. Analys av förluster i produktionsflöde : Undersökning av förlister "Waste" i snustillverkningsindustrin

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Ahmed Nasrullah; Fabrice Irakiza; [2018]
  Nyckelord :Lean; Six Sigma; DMAIC; Värdeflödesanalys; Waste; Förluster;

  Sammanfattning : Skruf AB grundandes 2003 och är idag den näst största snustillverkare i Skandinavien med 18% av marknadsandelar. Sen 2008 är företaget en del av Imperial Tobacco Group. Företaget har under senare tid haft problem med höga förluster i form av tobak. Detta i sin tur medför höga onödiga kostnader. LÄS MER