Sökning: "examensarbete lnu"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade orden examensarbete lnu.

 1. 1. ”Det finns ingen lösning! Jag vet ju inte hur mycket hö hästen har” : En empirisk studie om elevers svårigheter med tal i bråkform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Rebecca Karlsson; Almin Skoric; [2020]
  Nyckelord :Tal i bråkform; Lesson Study; Heddens teori;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker vilka svårigheter elever har med tal i bråkform och vad forskning säger är bra metoder för att undvika dessa. Syftet har besvarats med hjälp av relevant litteratur samt genom en Lesson Study som har genomförts i årskurs 4. LÄS MER

 2. 2. Visualiseringsteknikens inverkan på olika beslutsfattare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Martin Erlandsson; Fredrik Furbring; [2020]
  Nyckelord :Visualization; Presentation technique; Home building industry; Communication.; Visualisering; presentationsteknik; småhustillverkare; kommunikation.;

  Sammanfattning : Arbetet grundar sig i hur en beslutfattare påverkas av olika visualiseringar och presentationssätt. De material som har undersökts är fyra olika husmodeller som arbetats fram och därefter togs fyra olika renderingsalternativ fram med hjälp av olika renderingsprogram. LÄS MER

 3. 3. Interaktion med en digital tjänst : En kvalitativ studie om hur god interaktion för en samhällstjänst kan utformas för medborgare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Marcus Ahlstrand; [2019]
  Nyckelord :interaktionsdesign;

  Sammanfattning : I det moderna samhället är vår interaktion med tjänster konstant och erbjuder möjligheter för en rikare vardag. Ett exempel är att statliga myndigheter tillhandahåller sina tjänster digitalt för att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare. LÄS MER

 4. 4. Det fygitala intåget : En kvalitativ studie om hur olika företag i klädbranschen kan implementera fygital i sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Albertsson; Fanny Wallin; Mikaela Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Physical channels; digital channels; phygital; experience world; marketing perspective; sales perspective; Fysiska kanaler; digitala kanaler; fygital; upplevelsevärlden; marknadsföringsperspektiv; försäljningsperspektiv;

  Sammanfattning : Examensarbete, Programmet för Inredning- och butikskommunikation, Ekonomihögskolan Kalmar, Linnéuniveristetet. 2FE77E. VT19. LÄS MER

 5. 5. Optimal fönsterstorlek för kontors- och behandlingsrum – Länssjukhuset Kalmar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Alexandru Nicoară; Arvid Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Window; Miljöbyggnad; Daylight; Energy; Thermal indoor climate; Solar thermal load; Fönster; Miljöbyggnad; Dagsljus; Energi; Termiskt inneklimat; Solvärmelast;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver optimeringsprocessen för ett fönster utifrån relevanta parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 med avseende på energi och inomhusmiljö. Miljöbyggnad 3.0 är ett miljöcertifieringsystem som bygger på Boverkets Byggregler och Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö. LÄS MER