Sökning: "examensarbete logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden examensarbete logistik.

 1. 1. Kategorisering på uppfattningar om digitala hot på webbapplikationer : Med en studie som visar de ekonomiska konsekvenserna av cyberattacker

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Elyas Alyoussef; [2022]
  Nyckelord :Security; cyber-attack; economic; digital threats; web applications; cyber security.; Säkerhet; cyberattack; ekonomi; digitala hot; webbapplikationer; cybersäkerhet.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar upp digitala hot mot webbapplikationer och kategoriserar allmänhetens uppfattning om dem. Digitala hot är oftast kopplade till ekonomiska konsekvenser varvid även dessa kommer att studeras. LÄS MER

 2. 2. Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) : En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Holm; Amer Basic; [2021]
  Nyckelord :RFID; Implementation; Third Party Logistics TPL ; Item level; Cost calculation; Warehousing operations; Inbound and outbound process; RFID; Implementering; Tredjepartslogistik TPL ; Artikelnivå; Kostnadskalkyl; Lagerverksamhet; In- och utleveransprocess;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av RFID i tredjepartslogistik (TPL) - En fallstudie av RFID inom lagerverksamhet i TPL med fokus på implementering och kostnadskalkyler i in- och utleveransprocessen på PostNord TPL  Kurs: 4FE19E Examensarbete i Supply Chain Management för Civilekonomprogrammet, 30 hp.  Författare: Jacob Holm & Amer Basic Examinator: Helena Forslund Handledare: Hana Hulthén  Bakgrund: PostNord TPL i Ljungby är en av de aktörer som har fått upp ett intresse för RFID och det hela började med ett önskemål om RFID-tekniken från deras största kund (Kund X). LÄS MER

 3. 3. Optimering av en chattbot för det svenska språket

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Mohammed Mutaliev; Ibrahim Almimar; [2021]
  Nyckelord :Chatbots; machine learning; natural language processing; tokenization; feature extraction; classification; word embeddings; transformers; Chattbottar; maskininlärning; naturlig språkbearbetning; tokenisering; känneteckensextrahering; klassificering; ordinbäddningar; transformatorer;

  Sammanfattning : Chattbotutvecklare på Softronic använder i dagsläget Rasa-ramverket och dess standardkomponenter för bearbetning av användarinmatning. Det här är problematiskt då standardkomponenterna inte är optimerade för det svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Förbättrat stridsvärde med Förstärkt verklighet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Vagif Mammadli; [2021]
  Nyckelord :augmented; reality; communication; combat; value; arcore; förstärkt; verklighet; kommunikation; stridsvärde; försvarsmakten; arcore;

  Sammanfattning : En skyttegrupp är en grupp av soldater inom Försvarsmakten vars huvuduppgift är att strida mot fienden på marken. Skyttegruppen leds av en gruppchef som bestämmer inbrytningspunkter, skjutgränser, markerar fientliga soldater och dirigerar hur skyttegruppen agerar i stridsförhållanden. LÄS MER

 5. 5. Digitalization of Volvo Group's International Manufacturing Supply Chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Fredrik Greftén; Anton Gunneberg; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; knock-down manufacturing; Industry 4.0; supply chain transformation; automotive industry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: The International Manufacturing division (IM) at Volvo Group Trucks Operations (Volvo) in Gothenburg handles the supply of Volvo’s international manufacturing efforts. This is done using knock-down manufacturing where complete trucks are sent in pieces to be assembled at location. LÄS MER