Sökning: "examensarbete ltu simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden examensarbete ltu simulering.

 1. 1. Odla med returvärme : Tillvaratagandet av returvärme för uppvärmning av en odlingsenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Johan Reimhagen; [2020]
  Nyckelord :Residual heat; Cultivation; Simulation; Return flow; Sustainability; Exergy; Restvärme; Odling; Simulering; Returledning; Hållbarhet; Exergi;

  Sammanfattning : Norrbotten är ett län med stora ytor och en liten befolkning. Regionen är dock långt ifrån att vara självförsörjande på livsmedel. Detta beror till stor del på det karga klimatet som inte tillåter god skörd av många stapelvaror. Detta förvärras av att det finns ett ointresse att producera livsmedel hos befolkningen i övrigt. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av poolavgränsningsskydd

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Hannah Ihrström; [2019]
  Nyckelord :Konstruktion; Utveckling; Produktutveckling; Simulering; Produktutvecklingsprocess;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svalson, där målet var att förbättra en av deras befintliga produkter. Produkten, som är ett höj- och sänkbart poolskydd där den synliga delen är ett glasparti, har visat sig vara bristfällig på vissa punkter. LÄS MER

 3. 3. Driftuppgradering kedjetransportör : TF-1, SCA Munksund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonathan Asplund; [2018]
  Nyckelord :shaft design; apron feeder; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar analys, simulering och dimensionering en drivaxel till en baltransportör för returfiber vid SCA Munksund. Transportören drivs i dagsläget av två hydraulmotorer försedda med varsin 3-stegs planetväxellåda, en på varje sida av drivaxeln för transportbandet. LÄS MER

 4. 4. Simulering av rekristallisationsförloppet för ett verktygsstål

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Daniel Haster Olsson; [2018]
  Nyckelord :Rekristallisation; Verktygsstål; Varmbearbetning; Simulering; Värmebehandling; Dilatometer;

  Sammanfattning : Rekristallisationsförloppet som sker i samband med varmbearbetning av stål, och den efterföljande värmebehandlingen, spelar en avgörande roll för den fortsatta strukturens utseende, och således dess slutgiltiga egenskaper. I följande examensarbete har varmbearbetning och värmebehandling simulerats på ett verktygsstål under olika betingelser i en dilatometer utrustad med deformationsenhet. LÄS MER

 5. 5. Flöde i slitsränna av komposit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emil Eklöf; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På grund av allt hårdare miljökrav från EU och nedläggningen av kärnkraften så kommer vattenkraft, vilket redan spelar en stor roll för dagens energiproduktion, behöva utökas. På grund av detta behövs en hållbarare och billigare lösning på tekniska fiskvägar, vilka idag oftast gjuts i betong. LÄS MER