Sökning: "examensarbete lund redovisning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden examensarbete lund redovisning.

  1. 1. RESULTATMANIPULERAR KVINNOR MINDRE? En kvantitativ studie på VD:n och revisorn i svenska privata aktiebolag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Daniel Berglin; Sofia Sandberg; [2020]
    Nyckelord :resultatmanipulering; diskretionära periodiseringar; modifierade Jones-modellen; revisor; VD; könsskillnader och skattesänkning.;

    Sammanfattning : Resultatmanipulering är ett ämne inom redovisning som innebär att redovisningen inte återspeglar företagets ekonomiska verklighet och därmed inte följer regelverket, vilket kan skapa problem. Forskning visar att det förekommer mer indikationer på resultatmanipulering året innan bolagsskatten sänks för att minimera skatteinbetalningen. LÄS MER