Sökning: "examensarbete möbler"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden examensarbete möbler.

 1. 1. A qualitative study of hallway furniture design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Linn Ekberg; Johanna Sjöblom; [2022]
  Nyckelord :Hallway furniture design; storage options; natural material; user adaption; furniture trends; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes i samarbete med AFRY och deras kund Homezan som specialiserar sig på design av möbler producerade i naturmaterial. Bakgrunden till arbetet myntades genom företagets önskan att utöka deras produktsortiment med hallmöbler. LÄS MER

 2. 2. New Demands in Office Furniture Design for Hybrid Work

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Robin Bergman; Ping Löngren; [2021]
  Nyckelord :Furniture design; homeworking; hybrid work; post pandemic; human-centered design; Möbeldesign; hemarbete; hybridarbete; post-pandemi; människocentrerad design;

  Sammanfattning : The project was carried out as a master’s thesis at Royal Institute of Technology, in collaboration withthe kitchen designer Lucks by Robo in Stockholm, Sweden. The purpose of this project was to analyze new demands on office furniture due to hybrid work & homeworking, a result of the covid-19 pandemic. LÄS MER

 3. 3. Participatory design of a 3D-printed furniture concept for learning spaces : A study of large-scale additive manufacturing opportunities and limitations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Herman Lundgren; [2021]
  Nyckelord :large-scale additive manufacturing; furniture development; semiotics; sustainability; co-design; learning environments; design thinking; storskalig additiv tillverkning; möbelformgivning; semiotik; hållbarhet; co-design; läromiljö; design thinking;

  Sammanfattning : Today, learning spaces are stuck in the industrial age with rows of desks and chairs. Differentiated teaching and personalised learning are not effective in traditional learning spaces and should focus on creating future classrooms (Kariippanon, 2017). LÄS MER

 4. 4. Modelling and Evaluation of the Methods for Compression Testing of Thermoplastics

  Master-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Abdul Rahman Itani; [2021]
  Nyckelord :hermoplastics; polyamide 6; yield criteria; uniaxial stress; compression test; triaxiality; Mohr’s Circle; Lode Parameter; LS-DYNA; ermoplaster; polyamid 6; flyttspänningskriterier; enaxlig spänning; kompressionsprov; triaxialitet; Mohrs Cirkel; Lode Parameter; LS-DYNA;

  Sammanfattning : The application of thermoplastics as load-carrying components in furniture applications is an attractive prospect at IKEA. Thermoplastics can be used instead of metal where advanced geometries and aesthetics are considered. LÄS MER

 5. 5. Trygghetsfrämjande möbler för det gemensamma uterummet : En designprocess med utgångspunkt i feministisk stadsplanering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Sofia Högberg; [2020]
  Nyckelord :Design process; furniture for public outdoor use; feminist urban planning; security; insecurity; exclusion; inclusion; gender equality; Designprocess; möbler för offentligt utomhusbruk; feministisk stadsplanering; trygghet; otrygghet; exkludering; inkludering; jämställdhet;

  Sammanfattning : Den gemensamma staden har traditionellt utformats med män i åtanke. Många platserupplevs av kvinnor som hotfulla och exkluderande, medan vissa bara inte har något somtilltalar just kvinnor och flickor och blir därför något de väljer bort. LÄS MER