Sökning: "examensarbete marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade orden examensarbete marknadsföring.

 1. 1. E-handelns aktiva fyndjägare : En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mimmi Lemrell; Sofie Wendt; [2021]
  Nyckelord :Millennials; Generation Y; Konsumtionsbeteende; E-handel; Internet; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Titel: E-handelns aktiva fyndjägare - En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. LÄS MER

 2. 2. Små lokala företag och sociala medier : En kvalitativ studie av små lokala företags användning av sociala medier för att gynna varumärkets brand equity

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maja Helsing; Julia Strid; [2021]
  Nyckelord :CBBE; Social media marketing; SME; Local business; Customer relationship; CBBE; Sociala medier marknadsföring; Små företag; Lokala företag; Kundrelation;

  Sammanfattning : Titel: Små lokala företag och sociala medier -En kvalitativ studie av små lokala företags användning av sociala medier för att gynna varumärkets brand equity Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Maja Helsing och Julia Strid Handledare: Peter Ek Datum: 2021 – juni  Syfte: Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskapen kring hur små lokala företag kan förbättra deras egen brand equity genom att använda sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever svenska millennials syftesdriven marknadsföring annorlunda, när det kommer från lokala kontra globala varumärken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Särnell; Pontus Carlén; Åsa Sturesson; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; Syfterdriven marknadsföring; Syfterdriven kommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kurs: ​FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Pontus Carlén, Åsa Sturesson, Anton Särnell Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Syftesdriven marknadsföring, Anknytning, Komparativ fördel, Varumärkeskapital, Misslyckande, Statistiskt signifikant Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera om unga svenska konsumenter skulle uppfatta lokala varumärken i ett annat ljus jämfört med globala varumärken när de utövade syftesdriven marknadsföring. Metod: Genom att använda definitionerna av Alden et al (2013) representerade SAS det lokala varumärket medan Gillette representerade det globala varumärket. LÄS MER

 5. 5. Förtroende är nyckeln till goda kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Johansson; Edward Moding; Elias Persson; [2021]
  Nyckelord :Kundrelationer; Förtroende; Kontinuitet; Lönsamhet; Långsiktighet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Förtroende är nyckeln till goda kundrelationer Seminariedatum: 2/6 2021 Ämne, kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Edward Moding, Elias Persson & Patrik Johansson Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Kundrelationer, Förtroende, Kontinuitet, Lönsamhet, Långsiktighet Forskningsfråga: Hur arbetar bolagen inom fastighetsrådgivningsbranschen för att förbättra och bibehålla sina kundrelationer? Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur fastighetsrådgivare som arbetar med affärsområdena värdering & analys samt transaktionsrådgivning förbättrar och bibehåller sina kundrelationer. Genom att belysa hur bolag idag arbetar med sina kundrelationer kan en bredare förståelse skapas, vilket kan bidra till att fastighetsrådgivningsbranschen utvecklas. LÄS MER