Sökning: "examensarbete maskiningenjör"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden examensarbete maskiningenjör.

 1. 1. Design of a Test Equipment : Quality Control on Hydraulic Quick Couplings Used in the Excavation Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Andersson; Robin Florbrant; [2020]
  Nyckelord :Industrial design engineering; mechanical engineering; product design; ergonomics; anthropometrics; machine safety; repetitive work; test equipment; hydraulic quick coupling and excavator.; Teknisk design; maskiningenjör; produktdesign; ergonomi; antropometri; maskinsäkerhet; repetativt arbete; testutrustning; hydraulisk snabbkoppling och grävmaskin.;

  Sammanfattning : Construction machines use quick couplers to rapidly change the attached tool. The gear lets the machine operator control the hooking and unhooking of the tool from inside of the cabin. This saves time and makes construction work much easier for the workers. LÄS MER

 2. 2. Ytbehandling för att motverka uppbyggning : Undersökning av olika ytbehandlingsmetoder och material för applikation i en mjukpappersmaskin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Anton Klevsäter; [2017]
  Nyckelord :Mechanical Engineering; Materials science; Surface Technology; Polymers; EduPack; Materials Selection; Build-Ups; Valmet; Tissue-Machine; Maskiningenjör; Materialteknik; Ytteknik; Polymerer; EduPack; Materialval; Uppbyggningar; Valmet; Pappersmaskin;

  Sammanfattning : This exam report includes a survey of surface treatment materials and their associated surface treatment methods for application in a tissue machine commissioned by Valmet AB. The tissue machine produces 24 hours a day in a demanding environment consisting of water, heat, oils, glue, dust and various chemicals. LÄS MER

 3. 3. Development of Brake Cooling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Arne Lindgren; [2016]
  Nyckelord :mechanical; engineering; CFD; CATIA; CAD; Koenigsegg; Halmstad; university; heat; transfer; cooling; flow; analysis; bachelor; thesis; brake; disc; racing; maskiningenjör; utveckling; konstruktion; bromskylning; CFD; CATIA; CAD; Koenigsegg; datorstödd; produktframtagning; högskolan; Halmstad; värmeöverföring; kylning; flödessimulering; examensarbete; exjobb; examensjobb; skivbroms; skiva; bromsar;

  Sammanfattning : Sports cars need efficient brake cooling as they shall perform well during hard driving conditions, like for example race track driving. Most sports cars use ducts that capture ambient airflow and directs this flow over the brakes to improve the cooling. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av en mobilhållare för bilar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

  Författare :Daniel Göransson; Jerry Haaga; [2015]
  Nyckelord :Thesis work; mechanical engineering; product development; concept generation; concept selection; mobile phone holder; smartphone holder; Examensarbete; maskiningenjör; produktutveckling; konceptgenerering; konceptval; mobilhållare; telefonhållare; smartphonehållare.;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet har varit att utveckla och utforma en mobilhållare för bilar. En mobilhållare kan ha många funktioner, och med dagens lag om att kommunikationsutrustning inte får störa vid framförande av fordon får den en extra viktig roll. LÄS MER

 5. 5. Kilhus i plast : Omläggning av stålprodukt till produkt i plast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Viktor Andersson; Martin Olsén; [2010]
  Nyckelord :plast; examensarbete; Andersson; Olsén; konstruktion; stål till plast; konstruktionsprojekt; kilhus; vajerlås; maskiningenjör; ingenjör; maskin; magnus; plastinject; ivar petterssons;

  Sammanfattning : AbstractOur bachelor degree thesis was carried out in collaboration with Ivar Petterssons Järnmanufaktur AB in Smålandsstenar. We were asked to replace their wedge housing, used to fasten the wires to the power lines, with a similar structure in a plastic material. LÄS MER