Sökning: "examensarbete maskinstyrning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden examensarbete maskinstyrning.

 1. 1. Kartläggning av BIM i infrastrukturprojekt : Risker och projektering

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Ali Mehrvash; Altaf Yasin Tarid; [2013]
  Nyckelord :BIM; risker; projektering; modellering; infraprojekt;

  Sammanfattning : Begreppet BIM (Byggnadsinformationsmodellering) har kommit långt inom husbyggnadssektorn och installationsbranschen medan anläggningsbranschen har legat efter i utvecklingen. Idag är anläggningsbranschen i stort behov av effektivisering och erfarenhet inom området BIM. LÄS MER

 2. 2. Maskinstyrningssystem och hantering av digitala terrängmodeller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Anders Nyman; Martin Tillander; [2010]
  Nyckelord :Maskinstyrningssystem; GNSS; Utsättning; Grävmaskin; Bandschaktare; Väghyvel; Terrängmodell; Bygghandling; Anläggningsentreprenad; Generalentreprenad;

  Sammanfattning : Denna rapport har i huvudsak inriktat sig på två olika områden. Dels vad maskinstyrning är och hur det fungerar samt vilka system som normalt används på ett anläggningsprojekt. Dels om hanteringen av terrängmodeller kan förändras i en generalentreprenad och eventuellt bli en del av bygghandlingen. LÄS MER

 3. 3. En inblick i en byggmätares vardag vid LKAB:s anläggning i Kiruna

  L2-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Therese Brännlund; [2007]
  Nyckelord :Byggmätning; Kiruna;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete var att jag skulle omvandla mina teoretiska kunskaper inom mätning till praktiska färdigheter. Resultatet blev denna skriftliga rapport, en muntlig presentation och en poster. Jag gjorde mitt examensarbete hos Svenska Mätcenter AB. LÄS MER