Sökning: "examensarbete matematik grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden examensarbete matematik grundskolan.

 1. 1. Att undervisa särbegåvade elever i matematik - utifrån ett elev- och lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Niklasson; Madeleine Högström; [2019]
  Nyckelord :Särbegåvning; matematik; matematikundervisning; nivågruppering; understimulering; grundskola; berikning; gifted children; math; teaching;

  Sammanfattning : I vårt examensarbete undersöker vi hur särbegåvade elever har upplevt matematikundervisningen i skolan och hur lärare ska arbeta med dessa elever så att de inte hämmas i sin kunskapsutveckling. Utifrån vår enkätundersökning gjord på särbegåvade vuxna visar det sig att 44 % deltagarna i åldern 18–23 har en negativ uppfattning av matematikundervisningen i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Lärarens roll i undervisning av problemlösning för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Erik Wigge; [2019]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; grundskolan; lärare roll;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbete är att undersöka och belysa lärarens roll i undervisning av matematisk problemlösning för grundskolans årskurs 4-6. Då lärarens roll är viktig vid problemlösningsundervisning och rapporter har visat att lärare jobbar utifrån läromedel (Skolinspektionen ,2009). LÄS MER

 3. 3. Vilka krav ställer de matematiska textuppgifterna på elevernas läsförmåga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Lundquist; My Ottosson; [2018]
  Nyckelord :läsförmåga; påverkan; matematiska textuppgifter; grundskolan; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Vår ambition med detta arbete är att ta reda på hur läsförmågan påverkar elevers prestationer i matematik, med fokus på matematiska textuppgifter. Utifrån våra gemensamma erfarenheter från våra praktikperioder, har vi formulerat frågeställningen: Vilka krav ställer de matematiska textuppgifterna på elevernas läsförmåga? Vi genomgick en stor sökningsprocess där vi använde oss av olika databaser så som ERIC, LibSearch och Google Scholar. LÄS MER

 4. 4. En studie kring faktorer som påverkar elevernas motivation i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Arlefur Plateryd; Veronica Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Begrepp; Föräldrar; Grundskolan; Inre faktorer; Lärare; Motivation; Självförtroende; TIMSS; Undervisning; Yttre faktorer; Förståelse;

  Sammanfattning : I detta arbete kommer vi att undersöka vad som påverkar elevernas motivation i matematik. Detta är för att vi under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har märkt att det är många elever som uttryckte sig starkt om att de tycker att matematik är ett tråkigt ämne och de förstår inte riktigt varför de måste läsa det. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av specialpedagogers arbetsuppgifter i grundskolan – en kvalitativ studie ur fyra specialpedagogers perspektiv The construction of special educators worktasks in primary school – a qualitative study out of four special educators perspective

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Mattias Dacke; [2016]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; yrkesroll; konstruktion; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Problemområde Denna studies problemområde handlar om disonansen mellan specialpedagogers teori och praktik samt hur detta hänger ihop med hur specialpedagogers arbetsuppgifter konstrueras i grundskolan. Den tidigare forskningen pekar bl.a. LÄS MER