Sökning: "examensarbete matematik växjö"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden examensarbete matematik växjö.

 1. 1. Energioptimering : Resteffektkylning av mellanlager för använt kärnbränsle (CLAB) Oskarshamn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Erik Nygren; [2012]
  Nyckelord :Frekvensomriktare; VFD; Matlab; CLAB; Ventilstyrning; Centrifugalpumpar; FluidFlow;

  Sammanfattning : This thesis is done in cooperation with SWECO Energuide in Växjö. They have been assigned by SKB in Oskarshamn to renew their electrical power supply and the ancillary processing systems in their Central provisional storage of spent nuclear fuel, CLAB. LÄS MER

 2. 2. PeopleFinder - En Silverlight webbapplikation

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Daniel Heinmert; Mickael Andersson; [2010]
  Nyckelord :Växjö municipality; one IT; Servicedesk; Service; System; Development; PeopleFinder; Silverlight; Växjö kommun; ett IT; Servicedesk; Service; System; Utveckling; PeopleFinder; Silverlight;

  Sammanfattning : Arbetet är ett examensarbete i högskoleingenjörsutbildningen, inriktning datateknik, på Linnéuniversitet. Växjö kommun är just nu mitt i ett nytt projekt för att sammanställa hela IT-organisationen för att göra servicen för anställda och medborgare bättre. LÄS MER

 3. 3. Displayintegrering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Anis Alekic; Andreas Carmvall; [2010]
  Nyckelord :ARM; USB; HDMI; LCD; LED; TFT; RTOS; C; C ; electronic; embedded system; Arcoma AB; x-ray; ARM; USB; HDMI; LCD; LED; TFT; RTOS; C; C ; elektronik; inbyggda system; Arcoma AB; röntgen;

  Sammanfattning : Arbetet är ett examensarbete i högskoleingenjörsutbildningen, inriktning datateknik, på Linnéuniversitet. Arcoma AB är ett företag i Växjö som utvecklar och tillverkar kompletta röntgensystem. Företaget har som mål att förbättra användarvänligheten av systemet med hjälp av en LED-display. LÄS MER

 4. 4. Reed-Solomon-koder i ett McElieceskryptosystem : En kodteoretisk genomgång

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Magnus Henriksson; [2009]
  Nyckelord :Coding theory; Cyclic codes; BCH codes; Reed-Solomon codes; McEliece s cryptography system; Cryptography; Code breaking; Complexity theory; Kodningsteori; Kodteori; Cykliska koder; BCH-koder; Reed-Solomon-koder; McElieces kryptosystem; Kryptering; Kodforcering; Komplexitetsteori;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett examensarbete i matematik på kandidatnivå vid Växjö universitet. Det är en studie av kodningsteori i allmänhet med fokusering på cykliska koder och Reed-Solomon-koder i synnerhet. Reed-Solomon-koderna används för att skapa McElieces kryptosystem. LÄS MER

 5. 5. Kan barn lära sig något av Fiaspel? : En undersökning om hur tärningsspel kan användas för att stärka barns taluppfattning

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Susanne Månsson; Susanne Torstensson; [2008]
  Nyckelord :Barn; matematik; taluppfattning; tärning;

  Sammanfattning : De flesta barn tycker om att spela spel av olika slag, dessutom finns det mycket matematikoch många lärtillfällen i spelen. Vi vill genom detta examensarbete belysa hur tärningsspelkan användas för att stärka barns taluppfattning med hjälp av tärningens talbilder. LÄS MER