Sökning: "examensarbete matematik växjö"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden examensarbete matematik växjö.

 1. 1. Matematik i förskolan : Att arbeta med matematik och att synliggöra matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Alena Gracanlic; [2012]
  Nyckelord :barn; dokumentation; förhållningssätt; förskola; lärare; matematik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om matematik i förskolan, hur man arbetar med matematik och hur man arbetar med att synliggöra matematik i förskolan. Syftet med arbetet är att ta reda på hur lärare i förskolan arbetar med matematiken och hur de synliggör den för barnen. LÄS MER

 2. 2. Energioptimering : Resteffektkylning av mellanlager för använt kärnbränsle (CLAB) Oskarshamn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Erik Nygren; [2012]
  Nyckelord :Frekvensomriktare; VFD; Matlab; CLAB; Ventilstyrning; Centrifugalpumpar; FluidFlow;

  Sammanfattning : This thesis is done in cooperation with SWECO Energuide in Växjö. They have been assigned by SKB in Oskarshamn to renew their electrical power supply and the ancillary processing systems in their Central provisional storage of spent nuclear fuel, CLAB. LÄS MER

 3. 3. Displayintegrering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Anis Alekic; Andreas Carmvall; [2010]
  Nyckelord :ARM; USB; HDMI; LCD; LED; TFT; RTOS; C; C ; electronic; embedded system; Arcoma AB; x-ray; ARM; USB; HDMI; LCD; LED; TFT; RTOS; C; C ; elektronik; inbyggda system; Arcoma AB; röntgen;

  Sammanfattning : Arbetet är ett examensarbete i högskoleingenjörsutbildningen, inriktning datateknik, på Linnéuniversitet. Arcoma AB är ett företag i Växjö som utvecklar och tillverkar kompletta röntgensystem. Företaget har som mål att förbättra användarvänligheten av systemet med hjälp av en LED-display. LÄS MER

 4. 4. PeopleFinder - En Silverlight webbapplikation

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Daniel Heinmert; Mickael Andersson; [2010]
  Nyckelord :Växjö municipality; one IT; Servicedesk; Service; System; Development; PeopleFinder; Silverlight; Växjö kommun; ett IT; Servicedesk; Service; System; Utveckling; PeopleFinder; Silverlight;

  Sammanfattning : Arbetet är ett examensarbete i högskoleingenjörsutbildningen, inriktning datateknik, på Linnéuniversitet. Växjö kommun är just nu mitt i ett nytt projekt för att sammanställa hela IT-organisationen för att göra servicen för anställda och medborgare bättre. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers möte med elever i matematiksvårigheter : En intervjustudie om hur pedagoger tänker och arbetar när de möter elever i matematiksvårigheter samt dessa elevers uppfattningar om undervisningen och lärandet i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Växjö universitet/Växjö universitet/Institutionen för pedagogikInstitutionen för pedagogik; Växjö universitet/Växjö universitet/Institutionen för pedagogikInstitutionen för pedagogik

  Författare :Rose-Marie Israelsson; Jeanette Ekberg; [2009]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; dyskalkyli; elever i behov av stöd i matematik; matematikundervisning; specialundervisning; lärande.;

  Sammanfattning :               Sammanfattning Pedagogers möte med elever i matematiksvårigheter En intervjustudie om hur pedagoger tänker och arbetar när de möter elever i matematiksvårigheter samt dessa elevers uppfattningar om undervisningen och lärandet i matematik. Jeanette Ekberg och Rose-Marie Israelsson, VT 2009 The teacher´s meeting with students in mathematics difficulties Antal sidor: 59Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka uppfattningar verksamma lärare har om elever i matematiksvårigheter, hur de arbetar för att stödja dessa elever samt hur eleverna själva tänker om sin undervisning, sitt lärande och svårigheterna. LÄS MER