Sökning: "examensarbete med kvantitativ metod ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden examensarbete med kvantitativ metod ekonomi.

 1. 1. Sambandet mellan företagets sociala ansvarstagande, lönsamhet och andelen kvinnor i styrelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Bergkvist; Abdullahi Mohamed; [2020]
  Nyckelord :CSR; lönsamhet; kvinnor; styrelse; jämställdhet;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan företagets sociala ansvarstagande, lönsamhet och andelen kvinnor i styrelsenNivå:  Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Elin Bergkvist och Abdullahi Mohamed Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020-juni Syfte: I dagens samhälle får företagens hållbarhetsarbete och det sociala ansvarstagandet en alltmer betydande roll. Det leder till att företag måste inkludera sin påverkan på miljön och samhället i beräkningarna istället för att enbart fokusera på vinsten som tidigare var vanligt. LÄS MER

 2. 2. Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nisha Khan; Samsam Farah; [2020]
  Nyckelord :CEO turnover; eventstudy; insider CEO; outsider CEO; EMH; VD-byte; eventstudie; insider-och outsider VD; EMH;

  Sammanfattning : Titel: Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte: En kvantitativ studie. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Nisha Khan & Samsam Mohamed Farah Handledare: Peter Lindberg. LÄS MER

 3. 3. Tar nya bolag lika stort ansvar för miljö och samhället som etablerade bolag? : En kvantitativ studie av sambandet mellan CSR och nyintroduktioner jämfört med etablerade bolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexander Gunnari; Andreas Larsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; ESG; Initial public offering; IPO; Time perspective; Sustainability; Social dimension; Environmental dimension; Governance dimension; CSR; ESG; Nyintroduktion; IPO; Greenwashing; Tidsperspektiv; Hållbarhetsarbete; Social dimension; Miljödimension; Bolagsstyrningsdimension;

  Sammanfattning : Title:  Do new companies take the same responsibility for our environment and community as established companies? A quantitative study of the connection between CSR and initial public offerings compared to established companies.  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor´s Degree in Business Administration Author: Alexander Gunnari and Andreas Larsson Supervisor: Jan Svanberg Date: 2020 – May Aim: Corporate social responsibility (CSR) have the past decades increased to meet expectations and demands of both the company’s stakeholders and the community at large. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföringens roll i strävan mot hållbar konsumtion : En kvantitativ studie om konsumenters hållbara köppåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emelie Johansson; Elin Lundin; [2020]
  Nyckelord :Sustainable marketing; sustainable consumption; environmental awareness; purchasing behavior; purchasing decisions; overconsumption; climate change; grocery stores; groceries; Hållbar marknadsföring; hållbar konsumtion; miljömedvetenhet; köpbeteende; köpbeslut; överkonsumtion; klimatförändring; livsmedelsbutiker; dagligvaror;

  Sammanfattning : Title: The role of marketing in the pursuit of sustainable consumption Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Authors: Emelie Johansson, Elin Lundin Supervisor: Zahra Ahmadi and Akmal Hyder Examiner: Agneta Sundström Date: 2020 – 06 Aim: The aim of the study is to examine the extent to which sustainable consumption is perceived and how sustainable marketing influences consumers' purchasing behavior and awareness.   Method: In this study, we have used a quantitative method consisting of a survey. LÄS MER

 5. 5. Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? : En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Äijä; Sofia Olsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; FP; financial performance; GICS; sectors; CSR; CSR-dimensioner; FP; lönsamhet; GICS; sektor;

  Sammanfattning : Titel: Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Elin Äijä och Sofia Olsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020 – januari Syfte: Det finns omfattande forskning om sambandet mellan CSR och FP, men endast ett fåtal studier har studerat sambandet i olika sektorer. Sektorstillhörighet har ofta endast inkluderats som kontrollvariabel, och det fåtal studier som fokuserat på sektorer är begränsade till enstaka sektorer, kortare tidsperioder eller är geografiskt avgränsade. LÄS MER