Sökning: "examensarbete media och kommunikationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden examensarbete media och kommunikationsvetenskap.

 1. 1. Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maria Olson; [2020]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Battlefield V; Genus; Nyhetsartiklar; Makt; ideologi; hegemoni;

  Sammanfattning : Rubrik: Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklarFörfattare: Maria Olson Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, Konst, kultur och kommunikation (K3), Fakulteten kultur och samhälle på Malmö universitet, Vårterminen 2020 Handledare: Per Möller Examinator: Tindra Thor Syftet med denna studie är att analysera debatten som inträffade kring den kvinnliga huvudpersonen i Battlefield V under utgivandet av spelets trailer 2018. Med hjälp av en kritisk diskursanalys fokusera på diskurser och genus samt de underliggande maktförhållanden som uttrycks i nyhetsartiklar men även vad detta innebär för den stora sociala praktiken. LÄS MER

 2. 2. Journalister och PR-konsulter – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Desirée Frank; Alicia Asklund; [2019]
  Nyckelord :PR; nyhetsvärde; neoinstitutionell teori; gatekeeping; medielogik; medialisering;

  Sammanfattning : AbstractTitel: PR-konsulter och journalister – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete.Författare: Alicia Asklund och Desirée FrankNivå: Examensarbete på kandidatnivå inom Medie- och kommunikationsvetenskap Institution: Konst, Kultur och Kommunikation (K3)Fakultet: Kultur och samhälle Lärosäte: Malmö universitet Handledare: Emil Stjernholm Examinator:Termin och år: Vårterminen 2019Sökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, gatekeeping, medielogik, medialisering, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalysSökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, strategisk kommunikation, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalysProblembakgrund och syfte: Konkurrensen om medieutrymmet ökar och skapar nya kommunikativa spelregler som PR-konsulterna måste förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Spända muskler och fladdrande hårsvall : En komparativ studie om jämställdheten i SVT:s och Aftonbladets sportrapportering.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Krigsman; Von Eichwald Sebastian; [2019]
  Nyckelord :Sportbladet; SVT Sport; jämställdhet; genus; media; gestaltning;

  Sammanfattning : Titel: Spända muskler och fladdrande hårsvall - En komparativ studie omjämställdheten i SVT:s och Aftonbladets sportrapporteringFörfattare: Linn Krigsman och Sebastian von EichwaldKurs, termin och år: Journalistik GR (C), Examensarbete (15 hp), termin 5, 2019/2020Antal ord i uppsatsen: 11 547Problemformulering och syfte: Att jämföra hur två olika mediers, SVT Sport ochSportbladet, vardagliga sportrapportering ser ut. Samt om och hur rapporteringen ochgestaltningen av dam- och herrsport har förändrats över tid. LÄS MER

 4. 4. Flickan som tog världen med storm : En kvalitativ studie om hur svensk kvälls- och dagspress gestaltar Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Bovin; Martin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Greta Thunberg; mediefenomen; miljöjournalistik; kvällspress; dagspress.1;

  Sammanfattning : Titel: Flickan som tog världen med storm – En kvalitativ studie om hur svensk kvälls- ochdagspress gestaltar Greta ThunbergFörfattare: Linn Bovin och Martin ErikssonKurs, termin och år: Examensarbete, HT 2019Antal ord i uppsatsen: 13 387Problemformulering och syfte: Greta Thunberg, född 2003, inledde i augusti 2018 enskolstrejk för rädda klimatet. Hon satte sig då utanför Riksdagshuset och strejkade. LÄS MER

 5. 5. Opinionernas opinon : En kvalitativ djupintervju med svenska ledarskribenter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gustav Motte; Joel Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska ledarskribenter; Opinionsbildning; Åsiktsbildning; Sociala medier; Twitter; Facebook; Trakasserier; Traditionell media; Svensk dagspress;

  Sammanfattning : Titel: Opinionen om opinionerFörfattare: Gustav Motte, Joel JonssonKurs, termin, år: Journalistik GR (C), Examensarbete, 15,0 hp, JO081G, HT19,Antal ord i uppsatsen: 10828Problemformulering och syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenskaledarskribenter finner att hot och trakasserier på sociala medier har påverkats deras dagligaarbete, samt val av ämnen att publicera i den aktuella tidningen.Metod och material: En kvalitativ djupintervjustudie av svenska ledarskribenter itraditionell press med teoretisk grund ur bland annat Elisabeth Noelle-Neumanns teoriTystnadsspiralen , samt John Nerones typologi av våld mot press . LÄS MER