Sökning: "examensarbete media och kommunikationsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden examensarbete media och kommunikationsvetenskap.

 1. 1. Kommersialisering på barnens bekostnad : En studie om hur barn positioneras på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Hanna Håkansson; Emmy Åman; [2021]
  Nyckelord :Instagram; Youtube; sociala medier; sharenting; positionering; kommersialisering; Influencers; barn; medialiserad barndom;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur barn positioneras av sina föräldrar i kommersiella samarbeten på Youtube och Instagram, samt om logiken för respektive medie har betydelse för hur barnen blir positionerade. Studien har inspirerats av tidigare forskning kring fenomenet sharenting, där vi ville göra en djupdykning i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maria Olson; [2020]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Battlefield V; Genus; Nyhetsartiklar; Makt; ideologi; hegemoni;

  Sammanfattning : Rubrik: Genusrepresentation i Battlefield V – En kritisk diskursanalys av digitala nyhetsartiklarFörfattare: Maria Olson Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp, Konst, kultur och kommunikation (K3), Fakulteten kultur och samhälle på Malmö universitet, Vårterminen 2020 Handledare: Per Möller Examinator: Tindra Thor Syftet med denna studie är att analysera debatten som inträffade kring den kvinnliga huvudpersonen i Battlefield V under utgivandet av spelets trailer 2018. Med hjälp av en kritisk diskursanalys fokusera på diskurser och genus samt de underliggande maktförhållanden som uttrycks i nyhetsartiklar men även vad detta innebär för den stora sociala praktiken. LÄS MER

 3. 3. Journalister och PR-konsulter – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Desirée Frank; Alicia Asklund; [2019]
  Nyckelord :PR; nyhetsvärde; neoinstitutionell teori; gatekeeping; medielogik; medialisering;

  Sammanfattning : AbstractTitel: PR-konsulter och journalister – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete.Författare: Alicia Asklund och Desirée FrankNivå: Examensarbete på kandidatnivå inom Medie- och kommunikationsvetenskap Institution: Konst, Kultur och Kommunikation (K3)Fakultet: Kultur och samhälle Lärosäte: Malmö universitet Handledare: Emil Stjernholm Examinator:Termin och år: Vårterminen 2019Sökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, gatekeeping, medielogik, medialisering, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalysSökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, strategisk kommunikation, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalysProblembakgrund och syfte: Konkurrensen om medieutrymmet ökar och skapar nya kommunikativa spelregler som PR-konsulterna måste förhålla sig till. LÄS MER

 4. 4. Spända muskler och fladdrande hårsvall : En komparativ studie om jämställdheten i SVT:s och Aftonbladets sportrapportering.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Krigsman; Von Eichwald Sebastian; [2019]
  Nyckelord :Sportbladet; SVT Sport; jämställdhet; genus; media; gestaltning;

  Sammanfattning : Titel: Spända muskler och fladdrande hårsvall - En komparativ studie omjämställdheten i SVT:s och Aftonbladets sportrapporteringFörfattare: Linn Krigsman och Sebastian von EichwaldKurs, termin och år: Journalistik GR (C), Examensarbete (15 hp), termin 5, 2019/2020Antal ord i uppsatsen: 11 547Problemformulering och syfte: Att jämföra hur två olika mediers, SVT Sport ochSportbladet, vardagliga sportrapportering ser ut. Samt om och hur rapporteringen ochgestaltningen av dam- och herrsport har förändrats över tid. LÄS MER

 5. 5. Flickan som tog världen med storm : En kvalitativ studie om hur svensk kvälls- och dagspress gestaltar Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Bovin; Martin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Greta Thunberg; mediefenomen; miljöjournalistik; kvällspress; dagspress.1;

  Sammanfattning : Titel: Flickan som tog världen med storm – En kvalitativ studie om hur svensk kvälls- ochdagspress gestaltar Greta ThunbergFörfattare: Linn Bovin och Martin ErikssonKurs, termin och år: Examensarbete, HT 2019Antal ord i uppsatsen: 13 387Problemformulering och syfte: Greta Thunberg, född 2003, inledde i augusti 2018 enskolstrejk för rädda klimatet. Hon satte sig då utanför Riksdagshuset och strejkade. LÄS MER