Sökning: "examensarbete musik"

Visar resultat 1 - 5 av 233 uppsatser innehållade orden examensarbete musik.

 1. 1. Att improvisera i svenskromantisk stil : Att improvisera koralförspel med Otto Olsson som förebild

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Sebastian Johansson; [2021]
  Nyckelord :Improvisation; Otto Olsson; orgel; kyrkomusik; koralförspel.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker skribenten några mindre orgelverk från den svenska romantiska perioden sett till hur de är komponerade ifråga om form och harmonik och vad som utmärker sig för just den valde tonsättaren samt analyserar dennes eget orgelspel och vad som kännetecknar detta jämfört med nedskrivna stycken. Därefter beskrivs arbetsprocessen när det gäller att skapa ett koralförspel i samma stil efter att ha tillämpat inspiration av analyserna. LÄS MER

 2. 2. An application that creates loops out of audio recordings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jinwoo Yu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år. Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av flera mindre applikationer. LÄS MER

 3. 3. En applikation som skapar slingor av ljudinspelningar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jinwoo Yu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år.Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av fleramindre applikationer. LÄS MER

 4. 4. Kompositionsprocesser- En fördjupning i axis-systemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Rasmus Levin; [2020-06-17]
  Nyckelord :Axissystem; Bartók; Harmonik; Kompositionsprocess; Funktion; Mikro; Makro;

  Sammanfattning : I detta examensarbete fördjupar sig författaren inom harmonik med axis-systemet, ett harmoniskt analysverktyg som Béla Bartóks elev Ernö Lendvai sammanfattar i sin bok Béla Bartók: An Analysis of his Music. Författaren presenterar sin konstruktions- och kompositionsprocess av två kompositioner där axis-systemet agerar som kompositionsverktyg och inspirationskälla för det klingande materialet. LÄS MER

 5. 5. Att Bygga Ett Hus - En uppsats om konstnärlig metod och musikalisk komposition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bille; [2020-06-10]
  Nyckelord :Komposition; Konstnärlig metod; Konstnärlig process; Kreativitet; Nostalgi; Melankoli;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om sökandet efter en metod för att skriva känslomässigt baserad musik iprofessionella kontexter. Författaren tar sig an projektet att tonsätta ett modellhus i kartong för attfördjupa sig i och utveckla sin konstnärliga process. LÄS MER