Sökning: "examensarbete musikhögskolan malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden examensarbete musikhögskolan malmö.

 1. 1. Musikskolan - fritidsintresse eller utbildning? En jämförelse mellan musikskolor i Sverige och Finland ur lärar- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ylva Öhman; [2017]
  Nyckelord :Klassisk musik; Sverige; Musikinstitut; Music Education Kulturskola; Educational Science; Group tuition; Classical music; Finland; Sweden; Communal music school; Music school; Gruppundervisning; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : This thesis is investigating how teachers and students experience their time at music schools in Sweden and Finland. The purpose of this study is to see how teachers and students in both countries see their education, with their structural differences. LÄS MER

 2. 2. Musikundervisning för nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet- en studie om musiklärares didaktiska förhållningssätt i mötet med språkintroduktionselever i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lydia Viktorsson; [2017]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Identitet; Musik; Nyanlända elever; Språkinriktad musikundervisning; Identity; Language-oriented music education; Music; New arrivals; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I och med min utbildning till lärare i musik- och svenska som andraspråk vill jag låta dessa ämnesområden sammanfläta i mitt examensarbete. I och med den flyktingström som påverkat hela vårt land har skolsituationen i Sverige förändrats. Antalet nyanlända elever i skolan har ökat och många av dem ska få undervisning i musik. LÄS MER

 3. 3. ”Lysande!” Instrumentallärares tankar kring att ge beröm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Martin Brandqvist; [2015]
  Nyckelord :autonomi; ansträngning; beröm; flow; förmåga; inre motivation; instrumentalundervisning; musikpedagogik; utbildningsvetenskap; ability; autonomy; educational sciences; intrinsic motivation; instrumental teaching; music education; praise; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate the attitudes of 4 instrumental teachers towards giving praise and speaking highly of their pupils. In order to account for the attitudes towards giving praise, four instrumental teachers have been interviewed. The interviews are based on one classroom observation of each teacher, focusing on giving praise. LÄS MER

 4. 4. Bakom kulisserna - En kvalitativ studie av att arbeta ensam med musikföreställningar för barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Anna Rosenqvist; [2015]
  Nyckelord :regi; rörelse; lek; estetik för barn i förskoleåldern; musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; rytmik; publikdelaktighet music education; educational sciences; eurythmics; aesthetics for preschool aged children; stage-management; audience participation; movement; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis has an interdisciplinary approach in-between pedagogy and stage production. The qualitative study examines artists working alone preparing and performing solo musical theatre for children of preschool age. LÄS MER

 5. 5. Betyg, bedömning och musik - En studie kring betygsättning och bedömning inom ämnet musik på grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Björn Åberg; [2015]
  Nyckelord :Musikundervisning; Musik; Kunskapskrav; Dokumentation; Critical Incident Technique; Bedömning; Betyg; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Music Education; Music; Grading Policy; Grades; Documentation; Assessment; Educational Sciences; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur musiklärare praktiskt går tillväga för att sätta betyg och bedöma elever i ämnet musik på grundskolan. Detta eftersom jag upplever att detta inte har lärt mig detta i min utbildning och som musiklärare, eller lärare i allmänhet, är betygsättande en central del i arbetet. LÄS MER