Sökning: "examensarbete naturvård"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden examensarbete naturvård.

 1. 1. Vinterfåglar i Malmös vattendrag: antal, utbredning och yttre påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Anna Soutkari; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : För att kunna utföra naturvård i stadsmiljö krävs kunskap om de arter som vistas där och hur de påverkas av mänskliga aktiviteter. Exempelvis har det i Malmö varit ont om studier på övervintrande sjöfåglar, utöver de som berör kust-och hamnområden. LÄS MER

 2. 2. Har tron betydelse för mångfalden? -En studie av Svenska Kyrkans arbete för biologisk mångfald i sitt skogsbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Mirjam Flood; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Idag är var tionde art i Sveriges skogar hotad. På Sveriges skogsägare vilar således ett stort ansvar för att bevara landets biologiska mångfald. Svenska Kyrkan har som Sveriges femte största skogsägare och på grund av sina värderingar möjlighet att göra stora insatser i arbetet för att bevara Sveriges skogsarter. LÄS MER

 3. 3. Fukthaltens inverkan på spridningshastigheten i gräsbränder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Marcel Hermansson; [2017]
  Nyckelord :gräsbrand; naturvård; biologi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker sambandet mellan fukthalt i gräsmarkers finmaterial och spridningshastighet i en brandfront, samt skillnaden mellan betade och obetade marker. Genom att mäta andra förhållanden som biomassa och medelvindhastighet kan även andra eventuella samband beräknas utöver fukthalten. LÄS MER

 4. 4. Forest owners and attitudes towards conservation policy in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Miguel Riviere; [2016]
  Nyckelord :Swedish forestry model; principal component analysis; PCA; cluster analysis; survey;

  Sammanfattning : In 1993, Sweden issued a new forestry act, which gives equal importance to timber production and nature protection, and uses a wide range of policy tools, known as the Swedish forestry model, to achieve its goals. However, there is evidence that the Swedish forestry model does not perform as well as expected, especially regarding the involvement of Non Industrial Private Forest owners (NIPFs) in conservation. LÄS MER

 5. 5. Häckeberga naturreservat 1976-2015 – en uppföljning och framåtblick

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Marie Herner Hällström; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Häckeberga Nature Reserve, in the eastern part of the municipality of Lund, Sweden, was established in April 1976, in order to preserve the area’s varying and rich nature, and to facilitate human recreation. The aim of this master thesis is to explore how well the goals with the nature reserve protection have been met, how the management of the reserve has been carried out and to suggest improvements for the future. LÄS MER