Sökning: "examensarbete nulägesbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden examensarbete nulägesbeskrivning.

 1. 1. Minskning av lagerhanteringskostnader för Beds by Scapa : Analys av zonindelning, artikelplacering, förvaringssystem samt lagerplatser och lagerhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; Lovisa Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Warehouse management; zoning; product placement; storage; storage system; ABC analysis; Lagerhantering; zonindelning; artikelplacering; lagerplatser; förvaringssystem; ABC-analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan har de oftast ett färdigvarulager med produkter för att snabbt kunna leverera till kunder. Det blir därmed viktigt för företagen att maximera lagret och dess utformning. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av färdigvarulager med hjälp av lagerlayout, lagerstyrning och ny teknik : En fallstudie i ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Erica Karlberg; Viktor Rask; [2020]
  Nyckelord :Effective; warehouse layout; material handling; FIFO; scanning; logistics; EPR; Effektivitet; lagerutformning; materialhantering; FIFO; skanning; logistik; affärssystem;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to examine how a warehouse of finished goods can be made more effective with warehouse design, warehouse control, new technologies and how the current way of work must be adjusted to the new technologies. In order to achieve the purpose of the study, the writers had two research questions connected to the purpose. LÄS MER

 3. 3. OTD as a KPI in PGGI-projects

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Anna Söderlund; Sanna Jonasson; [2019]
  Nyckelord :OTD; standardized milestones; instructions; status analysis; As-Is; To-Be.; leveranssäkerhet; standardiserade milstolpar; standarder; nuläge; börläge.;

  Sammanfattning : ABB Power Grids Grid Integration, PGGI, deliver substations to external customers, the performed work is done in project form and all the projects are being tracked by several Key Performance Indicators, KPI. In this Thesis work one KPI will be investigated, which is OTD. LÄS MER

 4. 4. Framtagning av koncept för monteringsstation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Håkan Gunnarsson; Filip Johansson; [2018]
  Nyckelord :Monteringsstationer; pumpar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts hos Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan. Rapporten redovisar arbetet för framställning och utvärdering av koncept för en monteringsstation. I monteringsstationen monterar företaget tre modeller av hydraulpumpar betecknade F1, F2 och F3. LÄS MER

 5. 5. Implementering av standardoperationsblad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Emil Bjärkvik; Jesper Bankelius; [2018]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; Lean; Standardoperationsblad; Process; Ledarskap;

  Sammanfattning : Hur kan en produktionsledare säkerställa att standardoperationsblad följs och uppdateras? Denna fråga ställdes inledningsvis i detta examensarbete, som är gjort i samarbete med Saab Aerostructures i Linköping. Bakgrunden till arbetet är att det i dagsläget finns flera olika sätt att utföra arbetsmoment på. LÄS MER