Sökning: "examensarbete nutrition"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden examensarbete nutrition.

 1. 1. Simundervisning genom grupparbete En pedagogisk innovation där elever leder grupparbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Saga Kullenbäck Balafoutis; [2018-07-23]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Grupparbete; pedagogisk innovation; monitorundervisning; simundervisning; pedagogik;

  Sammanfattning : Examensarbete inom Magisterprogrammet Titel: Simundervisning genom grupparbeteFörfattare: Saga Kullenbäck BalafoutisTermin och år: VT18Kursansvarig institution: Department of Food and Nutrition, and Sport Science.Handledare: Dean Barker Ph. D. Examinator: Peter Korp Ph. LÄS MER

 2. 2. Automatisering av mätningar i processindustri : Inline-mätning av syrgas i lösning och konduktivitet vid framställning av parenteral nutrition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Gustav Andersson; Cecilia Joneby; [2018]
  Nyckelord :automatisering; examensarbete; givare; inline; läkemedelsindustri; mätdon; online; sensor.;

  Sammanfattning : In line with technological sensor developments, the possibility of making online qualitycontrols or fluid processes also increases. Two of these controls have beeninvestigated in this project, namely measurement of oxygen in liquid as well as controlof conductivity after completion of the clean in place. LÄS MER

 3. 3. Markers in rumen gases for protein degradation in dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emelie Carlsson; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; rumen gas; hydrogen sulfide; markers;

  Sammanfattning : Tillförsel av kväve och fosfor i överskott till naturen leder till övergödning. En stor del av överskottet härstammar från lantbruket vilket leder till att kraven på lantbrukaren blir större. Att överutfodra korna är något man vill undvika då foderkostnaden är en av de större på gården. LÄS MER

 4. 4. Effects of three colostrum-feeding methods on the behaviour and management of dairy calves

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ida Lundmark; [2016]
  Nyckelord :management; behaviour; suckling; bottle; oesophageal tube;

  Sammanfattning : Saving time and money are always important considerations in the agricultural sector and in dairy farming the calves’ management plays a central role. One of the most important aspects of rearing calves is the colostrum-feeding routines and several studies have come to the same conclusion that the volume fed, quality of milk fed and when the calves are fed after parturition, are the three most important aspects. LÄS MER

 5. 5. Automatic Body Condition Scoring on Dairy Cows of the Swedish red breed

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Gabriella Eva Foschi Lundmark; [2016]
  Nyckelord :dairy cow management; automatic body condition score; three dimensional; ultrasonography; mjölkkors skötsel; automatisk hullbedömning; tredimensionell avbildning; ultrasonografi;

  Sammanfattning : The objective of this MSc thesis was to investigate parameters reported to be associated with dairy cows’ body condition and its changes. A valid reference of a dairy cow’s body condition was to be suggested and investigated for suitability in the development of a 3D imaging based automatic body condition scoring model. LÄS MER