Sökning: "examensarbete nutrition"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden examensarbete nutrition.

 1. 1. LED belysning till mjölkkor : jämförelse av olika våglängder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jessika Berglund; [2020]
  Nyckelord :våglängd; mjölkkor; LED; foderintag; mjölkmängd; IGF-1; melatonin; aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om mjölkmängd, foderintag, me-latonin, IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) eller aktivitet kan påverkas hos mjölkkor som exponeras för olika våglängder på ljus. Fyra olika ljusbehandlingar jämfördes med varandra vid baslinjen och vid LED. LÄS MER

 2. 2. Estimation of roughage intake for dairy cows based on eating time and individual intake rate

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sara Pihl; [2020]
  Nyckelord :roughage; dairy cows; intake rate; silage; silage intake estimation;

  Sammanfattning : Prediktering av foderintag för mjölkkor är en viktig aspekt att ta hänsyn till både ur djurvälfärdssynpunkt men även ekonomiskt då foder är en av de största utgifterna inom svensk mjölkproduktion. Precis prediktering av foderintag är viktigt för att und-vika att över- eller underutfodra sina djur vilket i sin tur kan leda till sjukdomar hos djuren och/eller högre omkostnader. LÄS MER

 3. 3. Addisonkris hos hund : monitorering och omvårdnad av intensivvårdspatienten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Johansson; Michelle Larsson; [2020]
  Nyckelord :addisonkris; hund; hypoadrenokorticism; intensivvårdsavdelning; djursjukskötare; monitorering; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Addisonkris hos hund är en livshotande komplikation av den endokrina sjukdomen hypoadrenokorticism och kan leda till att hunden hamnar i en hypovolemisk och kardiovaskulär chock. En patient i Addisonkris är i behov av omfattande omvårdnad och noga monitorering. LÄS MER

 4. 4. Optimization of Protein Recovery from Rapeseed Press Cake

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Cecilia Ahlström; [2019]
  Nyckelord :Food engineering; Livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Due to the world’s growing population and an increase in food demand, new innovative food products need to be developed to maximize the use of limited farmland. Because of global warming and the fact that plant based products generate less greenhouse gases than meat based products, research should focus on new plant-based protein sources. LÄS MER

 5. 5. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Sammanfattning : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. LÄS MER