Sökning: "examensarbete om företagsekonomi i gymnasiet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden examensarbete om företagsekonomi i gymnasiet.

 1. 1. En vision om en ny didaktik för undervisning i företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Erik Bäck; [2014]
  Nyckelord :didaktik; företagsekonomi; undervisning; dataspel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är genomfört inom ramen för examensarbetet på lärarprogrammet vid Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att visa på möjligheterna med ny didaktik vid undervisning i företagsekonomi på gymnasiet. Metoden som använts är studie av relevant pedagogisk och didaktisk litteratur. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på entreprenöriellt lärande : Ta-sig-församhet eller ekonomikunskap?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Andreas Jennerhed; [2013]
  Nyckelord :entreprenöriellt lärande; förmågor; entreprenörskap; gymnasielärare;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete, Lärares syn på entreprenöriellt lärande, är att skapa kunskap om entreprenöriellt lärande och om hur det tolkas och används av lärare. Ett specifikt syfte är att genom att intervjua lärare vid den utvalda skolan ta reda på hur de tolkar och använder entreprenöriellt lärande samt vilken av de olika definitioner man återfinner i litteraturen som ligger närmast de intervjuade lärarnas tolkning samt även ta reda på hur begreppet påverkar deras undervisnings metoder. LÄS MER