Sökning: "examensarbete om hotell"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden examensarbete om hotell.

 1. 1. Fiskeboden - en kultur- och mötesplats i Örnsköldsvik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Annika Wikman; [2022]
  Nyckelord :Stadsbyggnad; hamn; bibliotek; badplats; trä; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Kuststaden Örnsköldsvik har, tack vare sin tidigare industrihamn, varit ett handelscentrum i Ångermanland. Under 1900-talets första hälft växte staden både befolkningsmässigt och ekonomiskt. Staden präglas fortfarande av vissa större industriverksamheter och sitt natursköna läge mitt i Höga Kusten. LÄS MER

 2. 2. Skomakarudden - Bostäder för havsnära möten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Sofie Odby; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This master thesis investigates how to build in a sensitive environment in two senses. Partly, in terms of the physical context; Bovallstrand, a small fishing village in the archipelago of Bohuslän, with strength building restrictions and a present cultural heritage. Further, the chosen site for the project. LÄS MER

 3. 3. Room service? Prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Julia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Hotell; Prostitution; Sexarbete; Upplevelser; Stigmatisering; Trafficking;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har, på uppdrag av Malmöpolisen, undersökt förekomsten av prostitution på övernattningsanläggningar i Malmö utifrån anställdas upplevelser. Arbetets urval består av medlemmar från Hotellgruppen i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från svenska fjällstugor - En fallstudie av fyra stugor längs norra Kungsleden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Klara Elmqvist; [2019]
  Nyckelord :Hållbar turism; fjällstuga; Svenska Turistföreningen; STF; Kungsleden; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som skrivits i samarbete med Svenska Turistföreningen (STF), beräknas och utvärderas de växthusgasutsläpp som driften av föreningens fjällstugor, belägna i väglöst land, ger upphov till. Beräkningarna baseras på de fyra fjällstugorna Alesjaure, Sälka, Kårsavagge och Nallo. LÄS MER

 5. 5. Nybyggnation av hotell : Gestaltning av hotell på en ljudutsatt plats i Stockholms stad

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eliz Yosifova; Zanwer Baban; [2019]
  Nyckelord :Traffic; Hotel; Housing; Offices; Noiselevels; Requirements; Social development; Buller; Hotell; Boverkets Byggregler; Bostadsbrist; Kontorsbrist; Nya möten;

  Sammanfattning : En stor problematik för att kunna bygga fungerande bostäder och kontor i Stockholms Stad idag är bullers påverkan från stora trafikplatser i staden. För att bostäder och kontor som staden har behov av ska kunna uppnå de krav Boverkets byggregler ställer för buller idag, behöver ytor vid bullerutsatta platser redan vid planeringsskedet för fastigheter i innerstaden beaktas. LÄS MER