Sökning: "examensarbete omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden examensarbete omvårdnad.

 1. 1. Patienters upplevelser i väntan på organtransplantation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kristina Ninic; Petra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :omvårdnad; patient; sjuksköterska; transplantation; upplevelser; väntan; experiences; nurse; nursing; transplant; waiting;

  Sammanfattning : PATIENTERS UPPLEVELSER I VÄNTAN PÅ ORGANTRANSPLANTATION EN LITTERATURSTUDIE PETRA NILSSON KRISTINA NINIC Nilsson, P & Ninic, K. Patienters upplevelser i väntan på organtransplantation. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Söderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Paula Winholt Nordgren; Tillie Gerling Robinsson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; Sjuksköterska; Stress; Stressorer; Upplevelse; Experience; Newly graduated; Nurse;

  Sammanfattning : NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ARBETSRELATERAD STRESS EN LITTERATURSTUDIE TILLIE GERLING ROBINSSON PAULA WINHOLT NORDGREN Gerling Robinsson T, Winholt Nordgren P. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kelly Andersson; Hedda Freij; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Coping; Copingstrategier; Omvårdnad; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Andersson, K & Freij, H. Sjuksköterskans copingstrategier för att hantera arbetsrelaterad stress. En kvalitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Lichtenstein; Moa Thambert; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Omvårdnad; Påverkan; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ARBETSRELATERAD STRESS EN LITTERATURSTUDIE MOA ANDERSSON THAMBERT SANDRA LICHTENSTEIN Andersson Thambert, M & Lichtenstein, S. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER