Sökning: "examensarbete pedagogik borås"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden examensarbete pedagogik borås.

 1. 1. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 2. 2. “För att vi har hört att den skulle vara så bra” : En studie om hur förskollärare resonerar kring pedagogisk användning av appar i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carolin Andersson; Sarah Molgaard; [2020]
  Nyckelord :applikationer; förskola; pedagogisk användning; ikt;

  Sammanfattning : I förskolan har digital kompetens och digitala verktyg fått en större roll. I den nya Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. 15) anges det att förskollärare har fått ett tydligare ansvar att använda digitala verktyg som kan stimulera barns utveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares uppfattningar kring ledarskap i förskolan : En kvalitativundersökning om ledarskap i samspel med barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecca Jacobsson; Sara Medin; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; samspel; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning I litteraturen beskrivs att ledarskap är ett komplext begrepp som kan uppfattas på olika sätt. Begreppet är betydelsefullt, eftersom förskollärares ledarskap har stor påverkan på verksamheten och pedagogernas samspel med barnen. LÄS MER

 4. 4. Traditioner i den svenska förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Cecilia Gustavsson; Sandra Sandberg; [2020]
  Nyckelord :förskola; traditioner; kultur; mångkulturellt;

  Sammanfattning : Inledning Det svenska samhället är idag mångkulturellt och barngrupperna i förskolan består ofta av individer med olika kulturell bakgrund. Detta examensarbete handlar om hur förskollärare uppmärksammar traditioner och varför. LÄS MER

 5. 5. Kodväxling i det flerspråkiga engelskklassrummet : En kvalitativ studie rörandehögstadielärares kodväxling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mona Motiei; [2020]
  Nyckelord :kodväxling; engelskundervisning; högstadiet; flerspråkigt klassrum;

  Sammanfattning : Kodväxling, en term som beskriver fenomenet när det i ett samtal eller inom en mening som yttras sker en växling mellan olika språk, är vanligt förekommande i bland annat klassrum där engelsk språkundervisning sker. Både elever och lärare kodväxlar när de talar och kodväxling är något som forskare har börjat undersöka närmare. LÄS MER