Sökning: "examensarbete pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 543 uppsatser innehållade orden examensarbete pedagogik.

 1. 1. Elevnärvaro : - en översikt om problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Davidsson; [2023]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer Främjande arbete Problematisk skolfrånvaro Relationer Skolnärvaro;

  Sammanfattning : Davidsson, Sara (2022). Elevnärvaro - en översikt om problematisk skolfrånvaro.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Fåglarnas röster : Hur konstnärliga skolprojekt kan främja demokratiska värden bland eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Andrés Díaz García; [2023]
  Nyckelord :konstnärliga aktiviteter; demokrati i skolan; interkulturalitet och sociokulturella perspektiv; relationell pedagogik; aktiv deltagande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete analyserar ämnesdidaktiska moment inom bildämnet som syftar till att stötta utveckling av demokratiska värden. Analysen relaterar till Skolverkets krav på demokratiska värden, demokratiska begrepp och teorier. LÄS MER

 3. 3. “Utan det så kommer vi ingenstans” : en kvalitativ studie av förskollärares arbete med pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Justyna Glogowska; Linnea Kindblom; [2023]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; förskollärare; förskola; dokumentation; reflektion;

  Sammanfattning : Följande examensarbete behandlar ämnet pedagogisk dokumentation i förskolan. Med sitt ursprung i Reggio Emilia-pedagogiken har pedagogisk dokumentation vuxit fram som ett sätt att synliggöra barns röster. LÄS MER

 4. 4. "En kompisteckning. För det är en teckning man gör tillsammans med sina kompisar" : En studie om social hållbarhet i en postmodern förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Daniel Carlbom; Jennie Carlbom; [2022]
  Nyckelord :Democracy; Preschool; Relations; Social sustainability; Demokrati; Förskola; Relationer; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar hur barn i en postmodern förskola samspelar och använder sig av olika material för att etablera en social hållbarhet. Vi börjar med att förklara begreppet hållbar utveckling, samt hur den ekologiska, ekonomiska och sociala aspekten av hållbar utveckling hör ihop. LÄS MER

 5. 5. Det digitala bildämnet : The digital visual art education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Juhlia Thylin Rescic; [2022]
  Nyckelord : didaktik ämneskonception digitala verktyg bildämnet pedagogik ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningar och utvärderingar har visat att digital bildframställning inte utgör så stor del av den totala bildproduktionen som på många skolor främst sker med mer traditionella metoder. Syftet med mitt examensarbete är att bidra med kunskap om användningen av digitala verktyg i bildämnet, främst i form av bildproduktion. LÄS MER