Sökning: "examensarbete pension"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examensarbete pension.

 1. 1. Pricing of a balance sheet option limited by a minimum solvency boundary

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Josefine Bofeldt; Sara Joon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pension companies are required by law to remain above a certain solvency level. The main purpose of this thesis is to determine the cost of remaining above a lower solvency level for different pension companies. This will be modelled by an option with a balance sheet as the underlying asset. LÄS MER

 2. 2. Skogskollo för tjejer - vad hände sedan?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sofie Dahlén Sjöbergh; [2019]
  Nyckelord :kvinnor; skog; jämställdhet; rekrytering; skogsutbildning; skogssektor; skogsbruk; women; forest; gender equality; recruitment; forest education; forest sector; forestry;

  Sammanfattning : Skogssektorn behöver kompetent arbetskraft. Det är brist på skogsmaskinförare och det pågår en generationsväxling inom hela skogssektorn varför det behöver nyanställas när många går i pension. Både naturbruksutbildningar och universitetsutbildningar inom skogssektorn har svårt att fylla sina platser. LÄS MER

 3. 3. Störningar i produktionen och JM:s uppföljning av tidplaner : En studie om frekventa produktionsstörningar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Seda Dincer Miyase; Sandra Darkgie; [2017]
  Nyckelord :Störningar; Förseningar; Frekvent; Tidplan; Mätmetod; Avvikelse;

  Sammanfattning : En tredjedel av de anställda i byggbranschen kommer att gå i pension fram till 2025. Detta medför att unga medarbetare möter stora utmaningar med att producera bostäder i dagens högtrycksbelagda bostadsmarknad. LÄS MER

 4. 4. Control of critical data flows : Automated monitoring of insurance data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Christoffer Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Information technology controls. Enterprise Architecture. Continuous monitoring. Data flows. PENG. Benefits evaluation. Gap analysis.;

  Sammanfattning : EU insurance companies work on implementing the Solvency II directive, which calls for stronger focus on data quality and information controls. Information controls are procedures that can validate data at rest and data in motion to detect errors and anomalies. LÄS MER

 5. 5. Animation <3 Pension : En animerad informationsfilm om ITP 2 ålderspension

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jenny Lindström; Martina Tarnawski; [2016]
  Nyckelord :ITP 2 retirement pension; Animated information video; Information visualization; ITP 2 ålderspension; Animerad informationsfilm; Informationsvisualisering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har syftat till att utforma ett informativt budskap om ITP 2 ålderspension. Målet har varit att lyfta fram specifik information om ITP 2 ålderspension för vår uppdragsgivares anställda. Budskapet har visualiserats genom en animerad informationsfilm och ska fungera som ett komplement till redan befintlig information. LÄS MER