Sökning: "examensarbete polis"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden examensarbete polis.

 1. 1. Skjutning konstaterad! Ambulanssjuksköterskans förberedelser vid utlarmning till en plats där en patient blivit skottskadad

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Andreas Ahnlund; Pontus Tännström; [2019]
  Nyckelord :Förberedande strategier; prehospital omvårdnad; ambulanssjuksköterskor; skottskada; kritisk incident teknik;

  Sammanfattning : Abstract Introduction: Social development in Sweden points to an environment where shootings with firearms become an increasingly common phenomenon among criminal groups. With the Terrorist attack of April 7, 2017, the Civil Protection and Preparedness Authority (MSB) has been commissioned by the government to investigate what needs to be resolved in order for society to be better prepared for events with ongoing fatalities. LÄS MER

 2. 2. EN FÖRVRIDEN MEDIEBILD? En kvantitativ komparativ studie om mediernas nyhetsframställning av Angered och Majorna-Linné

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emilia Norgren; [2017-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:VT/2017Handledare:Pavel RodinKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:48 sidor (exklusive referenser och bilagor)Antal ord:17 247 ord (inklusive executive summary och sammanfattning, exklusive innehållsförteckning, referenser samtbilagor)Nyckelord:mediebild, framing, medielogik, nyhetsvärdering, media imageSyfte:Studien ämnar att genomföra en komparativ kvantitativ studie för att ta reda på hur mediebilden av Angered och Majorna-Linné ser ut i Göteborgs-Postens nyhetsförmedling under en halvårsperiod.Teori:Teoriramen omfattar teorin om framing, nyhetsvärdering samt medielogik. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga ledare inom polisen: En studie om hur det kvinnliga ledarskapet inom polisen framställs.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Gole Daleni; Jenny Ivarsson; [2014]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kvinnliga ledare inom polisen: En studie om hur det kvinnliga ledarskapet inom polisen framställs. Universitet: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSKK01, Service Management, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, VT14 Författare: Jenny Ivarsson & Gole Daleni Handledare: Henrik Loodin Nyckelord: Maledominated, female, leadership, women leadership och traits Problem: Eftersom att kvinnliga ledare är underrepresenterade i polisyrket anser vi att det finns ett problem, då det ger ett intryck av ojämlikhet inom polisen. LÄS MER

 4. 4. Myten om jämställdhet : En kvalitativ studie om hur det svenska rättsväsendet befäster en ojämlikhet mellan könen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Therese Magnusson Palmcrantz; Shahed Mazen Aljareh; [2013]
  Nyckelord :Gross violation of women; psychological violence; legal system; Lagen om grov kvinnofridskränkning; psykiskt våld; rättsväsendet; könsmaktsordning;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine the law regarding gross violations of women and its application in the Swedish legal system. We have investigated how the legal system takes into account a holistic perspective of the vulnerable situation of women in the investigation and assessment and the extent to which psychological violence in the form of verbal abuse, threats and harassment attention. LÄS MER

 5. 5. En studie i självskydd : Kan Sverige ses som kommissarie Beck medans Norge ses mer som Gunvald när det handlar om självskydd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

  Författare :David Nyström; Per Rönngren; Rickard Pasciak; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta fördjupningsarbete har vi skrivit som ett examensarbete på polisutbildningen i Umeå. Syftet har varit att belysa skillnader i utbildningen i självskydd mellan polisutbildningen i Umeå och polishögskolan i Bodö, Norge. LÄS MER