Sökning: "examensarbete polisutbildningen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden examensarbete polisutbildningen.

 1. 1. En studie i självskydd : Kan Sverige ses som kommissarie Beck medans Norge ses mer som Gunvald när det handlar om självskydd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

  Författare :David Nyström; Per Rönngren; Rickard Pasciak; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta fördjupningsarbete har vi skrivit som ett examensarbete på polisutbildningen i Umeå. Syftet har varit att belysa skillnader i utbildningen i självskydd mellan polisutbildningen i Umeå och polishögskolan i Bodö, Norge. LÄS MER

 2. 2. Subutex : Vad är det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Johan Hultborg; Matts Olofsson; [2004]
  Nyckelord :Droger och missbruk;

  Sammanfattning : Enligt oss är en stor del av kriminaliteten i Sverige drogrelaterad. Vi har därför valt att i detta examensarbete inrikta oss på behandling av narkotikamissbruk. Då vi ser Heroin som den tyngsta drogen man kan missbruka, valde vi att undersöka hur en subutexbehandling går till här i Umeå. LÄS MER

 3. 3. Kriminalitet, Våldsbrottsningar och psykisk störning : Är personer som lider av psykiska problen mer våldsbenägna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Markus Karlsson; Fredrik Dickman; [2003]
  Nyckelord :Polisen i samhället;

  Sammanfattning : Detta arbete är gjort som examensarbete (4 poäng) för polisutbildningen vid Umeå Universitet. Författarna har försökt att utreda sambandet mellan psykisk störning/personlighetsstörning och grova våldsbrott. LÄS MER