Sökning: "examensarbete problemformuleringar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden examensarbete problemformuleringar.

 1. 1. Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital? : En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Enqvist Karapashali; Amanda Mazloomian Svalland; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; voluntary disclosure; knowledge intensive companies; non-knowledge intensive companies; Intellektuellt kapital; frivillig redovisning; kunskapsintensiva företag; icke kunskapsintensiva företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital?- En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företagNivå: C-uppsats, Examensarbete inom företagsekonomiFörfattare: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist KarapashaliHandledare: Peter LindbergDatum: 2020, januari Syfte: Syftet är att undersöka omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i årsredovisningar för svenska börsnoterade företag. Utöver syftet tas även fem problemformuleringar fram som sedan besvaras i studiens slutsats. LÄS MER

 2. 2. Drama i förskolan : Att främja språk- och kommunikationsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Ida Alexandersson; [2018]
  Nyckelord :Drama; förskola; språk; kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete har varit att redogöra för förskollärares uppfattningar och erfarenheter av att använda sig av dramapedagogik i förskolans verksamhet. I studien har jag utgått från det sociokulturella perspektivet, där fokuset ligger på individens och gruppens interaktion med varandra. LÄS MER

 3. 3. rama i förskolan : En studie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter av dramapedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Nicolina Djup; Julia Thunborg; [2017]
  Nyckelord :Drama; Preschool; Teacher; Education; Socio drama; Kindergarten;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att redogöra för förskollärares uppfattningar och erfarenheter av att använda dramapedagogik i förskolan. I studien har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv, där fokus ligger på individen och gruppens samspel med varandra. LÄS MER

 4. 4. Vad blir effekten av att satsa på kravhantering?

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Babak Mirnezami; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka vad orsaken är till att företag satsar på att strukturerat arbeta med kravhantering och dess effekter på företagen. Informationen till detta arbete har uppkommit genom att göra en litteraturstudie samt intervjuer med fyra respondenter. LÄS MER

 5. 5. Transaktioner av bostadsbyggrätter

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jennifer Inggårde; Viktoria Fors; [2015]
  Nyckelord :Building right; transaction; land development; Byggrätt; transaktion; markexploatering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att beskriva och analysera transaktioner av bostadsbyggrätter.Det innebär en närmare granskning av transaktioner som sker på den privata marknaden, menäven av kommunala markanvisningar. LÄS MER