Sökning: "examensarbete produktionsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden examensarbete produktionsprocessen.

 1. 1. Preventive actions to eliminate supply chain losses in Kraft Heinz Company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maria Gkiolia; [2019]
  Nyckelord :Supply chain; Supply chain losses; Preventive actions; MOQ Flexibility; Process standardization; excess production; FMCG company; Försörjningskedja; Förluster i leveranskedjor; Förebyggande åtgärder; MOQ flexibilitet; processtandardisering; Överproduktion; FMCG-företag;

  Sammanfattning : The purpose of the presented project is to eliminate the supply chain losses in Kraft Heinz Company through preventive actions. The two points that the current thesis will focus on are the prevention of excess production and the elimination of MOQ (Minimum Order Quantity) issues that contribute to supply chain losses. LÄS MER

 2. 2. Lager & hantering av skivmaterial : Utvecklingsarbete hos Reklamcentra produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Oscar Öberg; [2019]
  Nyckelord :Lagersystem för skivmaterial; Produktionsdesign- och utveckling; Layoutplanering; Lean;

  Sammanfattning : This report describes a bachelor program thesis in Technical design with orientation to production design carried out via Luleå University of Technology. The project has been performed at Reklamcentra Produktion Sverige AB and comprises 15 higher education credits. LÄS MER

 3. 3. Modelling animal health as a production factor in dairy production : a case of Swedish dairy agriculture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Cassandra Bjelkelöv Telldahl; [2019]
  Nyckelord :animal health; Cobb-Douglas; dairy production; investing; managerial economics; mastitis; production function; regression aAnalysis; SCC;

  Sammanfattning : Farm animal diseases affect livestock production in several different ways. From an economic perspective, diseases are an undesirable contribution to the production process. Diseases thereby lower the producer's profit margins by reducing animal health and causing unnecessary suffering to the animals. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av lagerhantering och värdeflöde

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Johan Yoseff; Eddie Yacoub; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört på GKN i Tullinge där arbetet behandlar både verkstad och lager. I lagret finns förbättringsmöjligheterna främst i arbetsstrukturen och i verkstaden är en undersökning av värdeflödet av intresse för GKN. LÄS MER

 5. 5. Moonisic

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :MARCUS EKSTRÖM; DANIEL NIEMI; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfört i Teknisk design på Kungliga Tekniska Högskolan har utförts i samarbete med ett företaget Mooni International. Uppdraget var att göra en högtalarekombinerad med lampa som passar in i produktsortimentet men utmanar deras design och är anpassad till en annan målgrupp. LÄS MER