Sökning: "examensarbete programmering"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden examensarbete programmering.

 1. 1. Automatiserad primerdesign för kandidatgener

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Therese Thomsson; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Genom att använda algoritmer och mjukvara kan gamla metoder inom molekylärbiologin effektiviseras. Målet med arbetet var att framställa ett program som automatiserar produktionen av överlappande primrar för kandidatgener. Genom att ta tre olika inputs från användaren så skulle förslag till unika primerpar framställas. LÄS MER

 2. 2. Intuitiv människa robot interaktion : Med ett fokus på små- till medelstora företag.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Lovisa Lund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents an explorative approach for performing intuitive human robot interaction and programming using a physical interaction tool called Moneo. The device is the link between the the human and the robot. The Moneo is used in combination with a tablet called MoneoTablet and a Vslam camera called MoneoVision. LÄS MER

 3. 3. InStore Display Application

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anton Ebeling; [2020]
  Nyckelord :Applikation; App; Design; Programmering; Frontend; Flutter; Adobe XD;

  Sammanfattning : This thesis covers the development of an application. The application is developed in terms of helping sellers, who in turn help customers in, for example, a clothing store. This is done by obtaining information about the various productsof the store by means of various search functions. LÄS MER

 4. 4. Assessment of optimization control strategies for energy management

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Bahar Kasbi; [2020]
  Nyckelord :Optimization; linear programming; applied linear optimization; sensitivity analysis; energy management; demand side management DSM ; heat pump scheduling; setpoint; Optimering; tillämpad linjär optimering; linjär programmering; känslighetsanalys; energihantering; värmepumpsplanering; börvärde;

  Sammanfattning : With the increasing demand for renewable energy sources, new systems are being developed to sustain future infrastructure, accommodating these new energy sources. One of the proposed solutions is to incorporate distributed energy resources to different households in order to provide local energy demands effectively. LÄS MER

 5. 5. Programmering i matematikämnet på gymnasiet : Hur gymnasielärare har upplevt implementeringen av programmering i matematiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Hampus Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Programming; mathematics; high school; problem solving; Programmering; matematik; gymnasiet; problemlösning;

  Sammanfattning : Hösten 2018 skedde en förändring i matematikämnets kursplan på gymnasiet. Förändringen berörde området problemlösning där programmering nu ska ingå som ett digitalt verktyg för problemlösning. LÄS MER