Sökning: "examensarbete psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden examensarbete psykisk ohälsa.

 1. 1. En beskrivning av kunskapsläget om riskbedömning av organisatorisk och social arbetsmiljö : En intervjustudie med första linjens chefer verksamma på akutmottagningar inom hälso- och sjukvården

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Arbetshälsovetenskap

  Författare :Lizette Janesten; [2023]
  Nyckelord :Work environment; risk assessment; organizational and social work environment; manager; health care sector; demand-control-support model; knowledge; Arbetsmiljö; riskbedömning; organisatorisk och social arbetsmiljö; chef; hälso- och sjukvården; krav-kontroll-stödmodellen; kunskapsläge;

  Sammanfattning : Författare: Lizette Janesten Titel: “En beskrivning av kunskapsläget om riskbedömning av organisatorisk och social arbetsmiljö. En intervjustudie med första linjens chefer verksamma på akutmottagningar inom hälso- och sjukvården”. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser av en uppväxt med föräldrar med missbruk : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kajsa Törhagen; Matilda Engvall Perby; [2023]
  Nyckelord :Parental substance abuse; children; consequences; Social work; Förälder med missbruk; barn; konsekvenser; socialt arbete;

  Sammanfattning : Growing up with parental substance abuse is a common social problem in the present society. The extent of this social problem is hard to determine and a childhood marked by parental substance abuse leads to an increased risk of serious consequences to the child, both during childhood and as an adult. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att möta barn och ungdomar som närstående till en förälder med allvarlig fysisk sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Andrén; Sara Green; [2022]
  Nyckelord :barn som närstående; sjuksköterskans upplevelse; allvarligt fysiskt sjuk förälder; sjuksköterskans ansvar;

  Sammanfattning : När en förälder drabbas av en allvarlig fysisk sjukdom kan barn eller ungdomar som närstående uppleva det otryggt och oroligt. Sjuksköterskans ansvar kring barn och ungdomar som närstående består exempelvis av att fatta beslut för en ökad möjlighet till att återfå en god hälsa, antingen förbättra, bibehålla eller stödja människor i den aktuella situationen. LÄS MER

 4. 4. ”Är du stresstålig och flexibel?” : En systematisk litteraturstudie med fokus på organisatoriska faktorers påverkan på lärares yrkesutförande, psykiska hälsa och upplevelse av stress.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Wendel; [2022]
  Nyckelord :Lärare; Organisatoriska förutsättningar; Skolutveckling; Stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wendel, Hanna (2022). ”Är du stresstålig och flexibel?” -  En systematisk litteraturstudie med fokus på organisatoriska faktorers påverkan på lärares yrkesutförande, psykiska hälsa och upplevelse av stress. LÄS MER

 5. 5. Våldsutsatta kvinnors avslöjande om utsatthet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Muzhgan Abqari; Clara Georgsson; [2022]
  Nyckelord :våld mot kvinnor; sjuksköterskans bemötande; upplevelse;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem som leder till fysisk och psykisk ohälsa på lång och kort sikt, där den vanligaste typen är partnervåld där en man utövar våld mot en kvinna. Mellan 30 - 60% av kvinnor över 18 år har någon gång under sitt liv blivit utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. LÄS MER