Sökning: "examensarbete psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden examensarbete psykologi.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Paula Winholt Nordgren; Tillie Gerling Robinsson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; Sjuksköterska; Stress; Stressorer; Upplevelse; Experience; Newly graduated; Nurse;

  Sammanfattning : NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ARBETSRELATERAD STRESS EN LITTERATURSTUDIE TILLIE GERLING ROBINSSON PAULA WINHOLT NORDGREN Gerling Robinsson T, Winholt Nordgren P. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. "Man har inte säkerhet i tankarna när man gör det, utan man gör det för att det ska göras". : Byggnadsarbetares upplevelser av säkerhet på arbetsplatsen kopplat till risken för olyckor och dödsolyckor

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Anna Lundquist; [2020]
  Nyckelord :construction worker; experience; risk; accidents; death; byggnadsarbetare; upplevelse; risk; olyckor; död;

  Sammanfattning : Title: “You don’t do it to be safe, you do it to get it done” – Construction workers’ experiences of safety in the workplace linked to the risk of accidents resulting in injury or death Author: Anna Lundquist Program: Occupational Health Sciences 60 credits. Master thesis in Occupational Health Sciences 15 credits. LÄS MER

 3. 3. Ett väntrum värt att vänta i : Hur en verksamhets vision kan förmedlas i ett väntrum samt stödja besökarens perceptuella behov

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Michaela Myhrvold Lind; [2019]
  Nyckelord :Rumslig gestaltning; perception; informationsdesign; LLS; färg och ljus;

  Sammanfattning : Ett väntrum värt att vänta i är ett examensarbete inom programmet informationsdesign - rumslig gestaltning. Studien syftar att studera hur ett väntrum hos en daglig verksamhet kan återspegla sin verksamhets vision utifrån deras hemsida till fysiskt rum. Samtidigt som rummets utformning ska tillgodose besökarens perceptuella behov. LÄS MER

 4. 4. Läkande Arkitektur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jill Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Miljöpsykologi; evidensbaserad design; Nyköping; ELLT Arkitekter; Psykologi;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete i arkitektur berör det tvärvetenskapliga ämnet miljöpsykologi med syftet att undersöka sambanden mellan psykologi och arkitektur. En stor del av projektet har ägnats åt undersökningar i ämnet som kallas evidensbaserad design – där vissa samband mellan vårdmiljöer och patienters hälsa har studerats. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en teambuildingsinsats effekter på teameffektivitet och ledarskattad teamprestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Eintrei; Tora Hansson; [2018]
  Nyckelord :team building; team effectiveness; team performance; behavioral processes; reflexivity; real team; job satisfaction; intention to leave; teambuilding; teameffektivitet; teamprestation; beteendeprocesser; reflexivitet; reella team; arbetstillfredsställelse; intention att sluta;

  Sammanfattning : Teamarbete (eng. teamwork) är förenat med positiva organisatoriska och individuella effekter, vilket kan förklara varför organisationer i allt större utsträckning vill genomföra teambuildingsinsater för att förbättra teameffektivitet och teamprestation. LÄS MER